Studentrepresentanter

Studentrepresentantnätverket är den sammantagna benämningen för alla studentrepresentanter som Studentkåren utser. I och med de många olika organ, nämnder och arbetsgrupper som studentrepresentanter sitter i, behövs en koordinerande kraft för att sprida aktuell information. Denna kraft är Studentkåren, som står i kontakt med de olika studentrepresentantgrupperna.

Om studentrepresentantskap

Som student är du en del av universitetssamfundet. Du är en lika viktig del av Åbo Akademi som någon annan. Studenterna är representerade på nästan alla nivåer i Åbo Akademis beslutsfattande. Studenterna ingår också i arbetsgrupper och kommittéer.

Enligt universitetslagen ska en tredjedel av medlemmarna i de beslutsfattande förvaltningsorganen vid de finländska universiteten bestå av studeranden. Alla närvaroanmälda examensstuderanden kan söka för att bli studentrepresentanter i dessa organ. Studentrepresentanterna (på finska: halloped, hallinnon opiskelijaedustaja) utses av studentkårerna. De två övriga grupperna i de beslutsfattande förvaltningsorganen är professorerna, och den övriga personalen (även refererad till som ”mellangruppen”).

Studentrepresentantplatser lediganslås på www.halloped.fi.

De förtroendevalda studentrepresentanterna är fullvärdiga medlemmar i universitetsförvaltningen, och deltar i beslut om bl.a. undervisningen, anställningar, ekonomiärenden och strategier. Att vara en studentrepresentant innebär att man deltar i beslutsfattandet på möten och fungerar som språkrör mellan universitetets förvaltning och de studerande. Den viktigaste uppgiften är att göra studenternas röst hörd i de frågor som rör universitetet.

Som studentrepresentant är det viktigt att komma ihåg att man representerar alla studerande. Som studentrepresentant i exempelvis ett fakultetsråd representerar man alltså alla studerande vid fakulteten. En god studentrepresentant kan tänka bortom sitt eget ämne eller ämnesområde och se till helheten. Eftersom du som studentrepresentant är en fullvärdig medlem i universitetsförvaltningen ska du också kunna se till helheten för hela organet: Det handlar inte enbart om att se till vad som är bäst för studerande, utan också till vad som är bäst för alla. Givetvis kommer de andra två grupperna att i första hand se till sina egna intressen och där är det förstås viktigt att se till studerandes intressen. Men då beslutsfattandet är mångfacetterat och handlar om mycket mer än t.ex. utbildningen, finns det också frågor där det krävs en förmåga att se helheten och fatta beslut som är till nytta för hela organisationen.