Personalen 2017-10-12T13:20:49+00:00

Personalen

Helen Honkasaari
Helen HonkasaariGeneralsekreterare
Till generalsekreterarens uppgifter hör att ansvara för intressesektorns löpande ekonomiförvaltning, godkänna utgifter samt hålla styrelsen ajour med intressesektorns ekonomiska situation, ansvara för att god förvaltningssed följs på kansliet och fungera som förman för de anställda vid intressesektorn i Åbo.

Generalsekreteraren fungerar även som sekreterare i flera olika organ inom studentkåren, bland annat för fullmäktige och dess presidium.

gs@studentkaren.fi
02 215 4652
050 521 7140

Petra Lindblad
Petra LindbladHögskolepolitisk expert
Till den högskolepolitiska experten (HE) hör frågor kring utbildning och utbildningspolitik, bl.a. arbete för att påverka undervisning, studiehandledning och stödtjänster för undervisningen vid Åbo Akademi, kontakt och stöd för studentrepresentanterna inom universitetsförvaltningen samt frågor angående studerandes rättskydd.

HE ger kåreniter råd i ärenden som hänför sig till uppgiftsfältet och sprider information om utbildningspolitiska frågor.

Tillsammans med informatören är HE ett av studentkårens trakasseriombud.

he@studentkaren.fi
02 215 4655

Matias Dahlbäck
Matias DahlbäckInformatör
Studentkårens informatör ansvarar i huvudsak för studentkårens informationskanaler, det vill säga webbplatsen, ÅAS på sociala media och de nyhetsbrev som går ut till kårmedlemmarna. Informatören fungerar även som protokollförare vid kårstyrelsens möten.

Tillsammans med HE är informatören ett av ÅAS trakasseriombud.

info@studentkaren.fi
02 215 4656

Ken Snellman
Ken SnellmanKanslisekreterare
Kanslisekreteraren ansvarar för kundbetjäningen och administrativa uppgifter vid Åbo Akademis Studentkårs kansli, och är den person du möter vid luckan på kansliet.

Till kanslisekreterarens arbetsuppgifter hör bl.a. ärenden gällande studentkortet Frank, studentboende i Tavasthem, bokning av mötesutrymmen och försäljning av kårprylar.

kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Jonna Lindqvist
Jonna LindqvistVerksamhetsledare för Havtornen
Havtornens verksamhetsledare ansvarar för kårkansliet i Vasa, det vill säga sköter om försäljningen av kårprylar och administrationen kring studentkorten för studenterna i Vasa. Verksamhetsledaren sköter dessutom alla frågor som har att göra med uthyrning och användning av Havtornen.

havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225