Personalen

Jasmin Öberg
Jasmin ÖbergGeneralsekreterare
Till generalsekreterarens huvudsakliga uppgift hör att se till att Studentkårens strategi förverkligas i det dagliga arbetet. Till arbetsuppgifterna hör att leda och utveckla Studentkårens verksamhet. Tillsammans med styrelsen samt fullmäktige utvecklar generalsekreteraren Studentkåren till en ännu starkare och kunnigare aktör inom studentpåverkan och intressebevakning.

Generalsekreteraren är förman för personalen och stödjer styrelsen i sitt arbete. Generalsekreteraren samarbetar tätt med VD och är ansvarig för att Studentkårens dagliga verksamhet är ändamålsenlig och fungerande. Dessutom fungerar generalsekreteraren som sekreterare i flera organ inom Studentkåren.

gs@studentkaren.fi
02 215 4652
050 521 7140

Petra Lindblad
Petra LindbladStudentombud
Studentombudet ansvarar för stöd till studerande som upplever oklarheter i studievardagen. Studentombudet har tystnadsplikt och fungerar även som trakasseriombud. Till studentombudet hör frågor kring utbildning och utbildningspolitik, bl.a. arbete för att påverka undervisning, studiehandledning och stödtjänster för undervisningen vid Åbo Akademi, kontakt och stöd för studentrepresentanterna inom universitetsförvaltningen samt frågor angående studerandes rättskydd. Studentombudet arbetar även för kårmedlemmarnas förmåner och rättigheter gällande boende, utkomst, motion och studenthälsans service.

petra@studentkaren.fi
02 215 4655

Lukas Söderqvist
Lukas SöderqvistInformatör
Kommunikatören ansvarar för studentkårens kommunikation, webbplatsens administration, studentkårens synlighet på sociala media och nyhetsbrevet.

info@studentkaren.fi
02 215 4656

Kim Kronlund
Kim KronlundJubileumskoordinator
Jubileumskoordinatorn koordinerar jubileumsårets verksamhet då ÅAS fyller 100 år 2019. Till jubileumskoordinatorns uppgifter hör till att skapa välbesökta, relevanta och lyckade jubileumsevenemang för studentkårens medlemmar och alumni. Ytterligare hör det till koordinatorns uppgifter att stärka studentkårens synlighet under jubileumsåret både internt och externt.

Jubileumskoordinator ansvarar även för att ha kontakt med de för jubileumsåret relevanta samarbetspartners.

100@studentkaren.fi
02 215 4653

Markus Heikkilä
Markus HeikkiläServiceexpert (Åbo)
Serviceexperten ansvarar för kundbetjäningen och administrativa uppgifter vid Åbo Akademis Studentkårs kansli, och är den person du möter vid luckan på kansliet.

Till serviceexpertens arbetsuppgifter hör bl.a. ärenden gällande studentkortet Frank, studentboende i Tavasthem, bokning av mötesutrymmen och försäljning av kårprylar.

kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Johanna Härus
Johanna HärusServiceexpert (Vasa)
Serviceexperten ansvarar för kårkansliet i Vasa, det vill säga sköter om försäljningen av kårprylar och administrationen kring studentkorten för studenterna i Vasa. Serviceexperten sköter dessutom alla frågor som har att göra med uthyrning och användning av Havtornen.

havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225