Fullmäktiges mötesdatum

Preliminär tidtabell för fullmäktige hösten 2022.

Aftonskola hålls som videokonferens från Kårens vind om inte annat nämns i kallelsen.

Möte 05/22
Deadline för motioner: 6.9.22 kl. 15
Tisdag 14.9.2022 Aftonskola kl. 17
Fredag 23.9.2022 Fullmäktigemöte kl. 13 (i Åbo)

Möte 06/22
Deadline för motioner: 10.10.2022 kl. 15
Tisdag 18.10.2022 Aftonskola kl. 17
Tisdag 25.10.2022 Fullmäktigemöte kl. 13

Möte 04/22
Deadline för motioner: 15.11.2022 kl. 15
Tisdag 22.11.2022 Aftonskola kl. 17
Onsdag 30.11.2022 Fullmäktigemöte kl. 9 (i Åbo)

Konstituerande möte 1/23

Torsdag 1.12 kl.9 (i Åbo)