Fullmäktiges mötesdatum

Preliminär tidtabell för fullmäktige våren 2021.

Aftonskola hålls som videokonferens mellan Kårens vind och Havtornens mötesrum om inte annat nämns i kallelsen.

Möte 02/21
Deadline för motioner: 25.1 kl. 15
Torsdag 4.2 Aftonskola kl. 17
Onsdag 10.2 Fullmäktigemöte kl. 13

Vårmöte 03/21
Deadline för motioner: 16.3 kl. 15
Torsdag 25.3 Aftonskola kl. 17
Onsdag 31.3 Fullmäktigemöte kl. 13

Möte 04/21
Deadline för motioner: 22.4 kl. 15
Torsdag 29.4 Aftonskola kl. 17
Onsdag 5.5 Fullmäktigemöte kl. 13