Fullmäktiges mötesdatum

Preliminär tidtabell för fullmäktige hösten 2021.

Aftonskola hålls som videokonferens från Kårens vind om inte annat nämns i kallelsen.

Möte 05/21
Deadline för motioner: 8.9 kl. 15
Onsdag 15.9 Aftonskola kl. 17
Torsdag 23.9 Fullmäktigemöte kl. 13

Möte 06/21
Deadline för motioner: 13.10 kl. 15
Onsdag 20.10 Aftonskola kl. 17
Torsdag 28.10 Fullmäktigemöte kl. 13

Höstmöte 07/21
Deadline för motioner: 17.11 kl. 15
Onsdag 24.11 Aftonskola kl. 17
Onsdag 1.12 Fullmäktigemöte kl. 13