Fullmäktiges mötesdatum 2018-02-19T10:45:18+00:00

Fullmäktiges mötesdatum

Preliminär tidtabell för fullmäktige 2018.

Gruppordförandemöte och aftonskola hålls som videokonferens mellan Kårens vind och Havtornens mötesrum om inte annat nämns i kallelsen.

Möte 02/18

DL för motioner: 29.1 kl 12
Presidiemöte: 31.1. kl 8:30
GO-möte: 7.2 kl 15:00
Aftonskola: 12.2 kl 17:00
FM-möte i Vasa: 16.2 kl 13:00

Möte 03/18 (vårmöte)

DL för motioner: 9.3. kl 12:00
Presidiemöte: 14.3 kl 8:30
GO-möte: 19.3 kl. 15:00
Aftonskola: 22.3 kl 17:00
FM-möte i Åbo: 26.3 kl 12:30

Möte 04/18

DL för motioner: 18.4 kl 12:00
Presidiemöte: 23.4 kl 8:30
GO-möte: 25.4 kl 15:00
Aftonskola: 26.4. kl 17:00
FM-möte per videokonferens: 3.5 kl 15:00