Fullmäktiges mötesdatum

Tidtabell för fullmäktige våren 2023

Aftonskola hålls som videokonferens från mötesrummet Lena i Kåren, om inte annat nämns i kallelsen.

Möte 02/23
Deadline för motioner: 25.1 kl. 15
Onsdag 1.2  Aftonskola kl. 17
Måndag 13.2, distansmöte

Möte 03/23 – Vårmöte
Deadline för motioner: 6.3 kl. 15
Onsdag 15.3 Aftonskola kl. 17
Onsdag 22.3, Vasa

Möte 04/23
Deadline för motioner: 17.4 kl. 15
Måndag 24.4 Aftonskola kl. 17
Onsdag 3.5, distansmöte