Fullmäktiges mötesdatum

Preliminär tidtabell för fullmäktige våren 2019.

Aftonskola hålls som videokonferens mellan Kårens vind och Havtornens mötesrum om inte annat nämns i kallelsen.

Möte 03/19

12.3 kl. 15.00: DL för motioner
14.3 kl. 14:00: Presidiemöte
19.3 kl. 16.00: Aftonskola (Delegaterna i Vasa undantagsvis i B0308 ICT:s mötesrum)
25.3 kl. 12.30: Fullmäktigemöte, vårmöte (Åbo)

Möte 04/19

22.4 kl. 15.00: DL för motioner
25.4 kl. 14:00: Presidiemöte
2.5 kl. 17.00: Aftonskola
7.5 kl. 13.00: Fullmäktigemöte (Videomöte)