Fullmäktiges mötesdatum2018-11-14T13:39:16+00:00

Fullmäktiges mötesdatum

Preliminär tidtabell för fullmäktige hösten 2018.

Aftonskola hålls som videokonferens mellan Kårens vind och Havtornens mötesrum om inte annat nämns i kallelsen.

Möte 7/18 (Höstmöte)

9.11 kl. 12.00: DL för motioner
14.11 kl. 8.30: Presidiemöte
27.11 kl. 17.00: Aftonskola (inför höstmötet)
3.12 kl. 12.30: Fullmäktigemöte (Åbo)

Möte 1/19

3.12 kl. 17.00: Aftonskola (intervjuer inför konstituerande möte)
4.12 kl. 9.00: Fullmäktigemöte (Åbo)