Fullmäktiges mötesdatum

Preliminär tidtabell för fullmäktige våren 2020.

Aftonskola hålls som videokonferens mellan Kårens vind och Havtornens mötesrum om inte annat nämns i kallelsen.

Möte 03/20

16.3 Deadline för motioner kl. 15
16.3 Presidiemöte kl. 15
23.3 Aftonskola kl. 17 (Vinden + Havtornens mötesrum)
31.3 Fullmäktigemöte kl. 13 (Vårmöte i Åbo, Kåren)

Möte 04/20

22.4 Deadline för motioner kl. 15
22.4 Presidiemöte kl. 15
29.4 Aftonskola kl. 17 (Vinden + Havtornens mötesrum)
4.5 Fullmäktigemöte kl. 13 (Långvågen + Havtornens mötesrum)