Fullmäktiges mötesdatum

Preliminär tidtabell för fullmäktige hösten 2019.

Aftonskola hålls som videokonferens mellan Kårens vind och Havtornens mötesrum om inte annat nämns i kallelsen.

Möte 06/19

14.8 kl. 15.00: DL för motioner
14.8 kl. 15.00: Presidiemöte
20.8 kl. 17.00: Aftonskola
23.8 kl. 13.00: Fullmäktigemöte, Aud. Armfelt, Arken, Åbo

Möte 07/19

16.9 kl. 15.00: DL för motioner
16.9 kl. 15.00: Presidiemöte
19.9 kl. 17.00: Aftonskola
27.9 kl. 13.00: Fullmäktigemöte, Aud. Armfelt, Arken, Åbo

Möte 08/19

10.10 kl. 15.00: DL för motioner
10.10 kl. 15.00: Presidiemöte
16.10 kl. 17.00: Aftonskola
24.10 kl. 9.00: Fullmäktigemöte, Aud. Armfelt, Arken, Åbo

Möte 09/19 HÖSTMÖTE

21.11 kl. 15.00: DL för motioner
21.11 kl. 15.00: Presidiemöte
27.11 kl. 17.00: Aftonskola
4.12 kl. 13.00: Fullmäktigemöte, Aud. Armfelt, Arken, Åbo

Möte 01/20 Konstituerande möte

5.12 kl. 9.00: Fullmäktigemöte, Aud. Armfelt, Arken, Åbo