Fullmäktiges mötesdatum

Preliminär tidtabell för fullmäktige hösten 2020.

Aftonskola hålls som videokonferens mellan Kårens vind och Havtornens mötesrum om inte annat nämns i kallelsen.

Möte 05/20
9.9 deadline för motioner kl. 15
16.9 aftonskola kl. 17
24.9 fullmäktigemöte kl. 13

Möte 06/20
20.10 deadline för motioner kl. 15
27.10 aftonskola kl. 17
2.11 fullmäktigemöte kl. 13

Möte 07/20
25.11 deadline för motioner kl. 15
2.12  aftonskola kl. 17
10.12  fullmäktigemöte kl. 13

Möte 01/21
10.12 aftonskola kl. 18
11.12 konstituerade möte kl. 9