Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2020

Fullmäktigeordförande Frans Villanen (Gemensamma Vasa)
1:a vice fullmäktigeordförande Ida Nordell (FNT-listan)
2:a vice fullmäktigeordförande Vilma Jaakkola (MK-Listan)

Fullmäktige 2020

Sammansättningen efter fullmäktiges möte 05/20.

De Rättvisa – DRV (5)

Louise Hellström
Albert Mattsson
Nicolina Nordman
Gabriella Raittila
Jannica Lindholm

Suppleanter

Patrick Schubert
Veera Julin
Anna Brunell
Elisabeth Järnefelt
Kati Systä

Liberala Studerande – LSK (2)

Nathalie Sommardal
Veera Granroth

Suppleanter

Anna Korkman
Anna Oksanen

MK-listan – MK-L (4)

Anton Pajoslahti
Vilma Jaakkola
Emelie Berglund
Milja Laitinen

Suppleanter

Felix Wuorio
Ramses Paalanen
Julius Paulin
Sini Lamoureux

Gemensamma Vasa – GV (7)

Julia Liewendahl
Frans Villanen
Tyra Juslin
Henri Pasanen
Wilma Snickars
Michelle Storm
Oliver Back

Suppleanter

Niklas Grönholm
Janice Mattlar
Johanna Österholm
Lucas Skogman
Aida Ohtonen
Henry Waltzer
Oskar Wallén

Åbo Gröna Vänster – ÅGV (2)

Annina Forsblom
Rosanna Fellman

Suppleanter

Måns Vikström
Valter Östberg

FNT-Listan – FNT (4)

Benjamin Finell
Ronja Lanndér
Fredric Andergård
Ida Nordell

Suppleanter

Watti Lehtimäki
Vilhelm Sundstedt
Erik Östman
Oliver Mangs

Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande – ÅVSS (1)

Jonathan Wikström

Suppleant

Ronny Wikström