Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2022

Fullmäktigeordförande Rasmus Kupi (De Rättvisa)
1:a vice fullmäktigeordförande Jonne Kunnas (FNT-listan)
2:a vice fullmäktigeordförande Marie Lövholm (Gemensamma Vasa)

Fullmäktige 2022

Sammansättningen efter 3.5.2022.

De Rättvisa – DRV (5)

Sarah Woodward
Rasmus Kupi
Ines Latvala
Matias Martelin
Joonas Karlsson

Suppleanter

Amanda Byskata
Patrick Schubert
Demitra Ahlskog

Liberala Studerande – LSK (2)

Ingrid Möller
Aleksandra Sjöberg

Suppleanter

Linda Johans
Hugo Holmberg

MK-listan – MK-L (5)

Julius Paulin
Anton Pajoslahti
Frida Udd
Samuel Skrifvars
Stella Wallin

Suppleanter

Antonia Holmgren
Ramses Paalanen
Artturi Porko
Christopher Zitting
Jessica Sjöblom

Gemensamma Vasa – GV (7)

Michelle Storm
Sandra Nylund
Anna Lund
Pernilla Bagge
Marie Lövholm
Herman Björk
Christa Borgman

Suppleanter

Amanda Björk
Tanja Holmlund
Emma Udd
André Mejía Martínez
Oscar Ryynänen
Oliver Back
Sofia Widman

FNT-Listan – FNT (6)

Jonne Kunnas
Einar Olson
Ann-Louise Hakalax
Lukas Akantu
Matias Oksa
Ida Nordell

Suppleant

Axel Wilson
William Törnqvist
Robert Johansson