Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2023

Fullmäktigeordförande Ines Latvala (De Rättvisa)
1:a vice fullmäktigeordförande Jonne Kunnas (FNT-listan)
2:a vice fullmäktigeordförande Herman Björk (Gemensamma Vasa)

Fullmäktige 2023

Sammansättningen efter FMG 2/23

De Rättvisa – DRV (5)

Sarah Woodward
Benina Uotinen
Rasmus Kupi
Ines Latvala
Matias Martelin

Suppleanter
Joonas Karlsson
Demitra Ahlskog
Rudolf Tommos

Liberala Studerande – LSK (2)

Ingrid Möller
Aleksandra Sjöberg

Suppleanter

Linda Johans
Hugo Holmberg

MK-listan – MK-L (5)

Emelie Berglund
Ida Wikman
Madelin Kivikangas
Felix Wuorio
Anton Pajoslahti

Suppleanter
Stella Wallin
Matilda Mäkelä
Emilia Nordenswan
Rames Paalanen
Antonia Holmgren

Gemensamma Vasa – GV (7)

Michelle Storm
Sandra Nylund
Anna Lund
Marie Lövholm
Herman Björk
Christa Borgman
Amanda Björk

Suppleanter

Tanja Holmlund
Emma Udd
André Mejía Martínez
Oscar Ryynänen
Oliver Back
Sofia Widman
Axel Pakarinen

FNT-Listan – FNT (6)

Jonne Kunnas
Ronja Kaplin
Einar Olson
Ann-Louise Hakalax
Matias Oksa
Ida Nordell

Suppleanter
Axel Wilson
William Törnqvist
Robert Johansson