Fullmäktige2018-05-04T13:29:40+00:00

Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA, oberoende om det är i Åbo, Helsingfors, Vasa eller Jakobstad.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2018

Fullmäktigeordförande Pontus Lindroos (De Rättvisa), fo@studentkaren.fi
1:a vice fullmäktigeordförande Meri Lindström (MK-listan)
2:a vice fullmäktigeordförande Sofia Jern (Liberal Studerande i Åbo)

Fullmäktige 2018

Sammansättningen efter fullmäktiges möte 04/18.

De Rättvisa – DRV (9)

 • Pontus Lindroos
 • Ida-Maria Sola
 • Jens Back
 • Frans Villanen
 • Nicole Nousiainen
 • Anton Pajoslahti
 • Richard Printz
 • Ada Selänniemi
 • Tommi Kippola

Suppleanter

 • Kati Systä
 • Elisabeth Järnefelt
 • Patrick Schubert
 • Peter af Hällström
 • Julia Hurskainen
 • Henrik Ståhl
 • Simon Westerlund
 • Ursula Korpijärvi (ÅSS)
 • Viktor Kock (ÅSS)

Liberala Studerande i Åbo – LSÅ (7)

 • Unna Heimberg
 • Omar Mountassir
 • Calle Wikman
 • Sofia Jern
 • Sonja Rosenqvist
 • Matilda Holmström
 • Alexander Rönnblad

Suppleanter

 • Minka Lindroos
 • Nadja Vesterinen
 • Tyko Hertzberg
 • Anna Eriksson
 • Sara von Bonsdorff
 • Ville Berglund
 • Mathias Sjöblom

MK-listan – MK-L (4)

 • Meri Lindström
 • Jesper Wicklund
 • Annika Ojala
 • Elin Vidlund

Suppleanter

 • Kalle Johansson
 • Severi Sopenlehto
 • Mathilda Evers
 • Rebecka Behm

LSK Vasa – LSKV (3)

 • Julia Liewendahl
 • Niklas Grönholm
 • Isabelle Back

Suppleanter

 • Rebecka Streng
 • Niclas Portin
 • John Eriksson

Åbo Gröna Vänster – ÅGV (1)

 • Rosanna Fellman

Suppleanter

 • Valter Östberg

Åbo socialdemokratiska studerande – ÅSS (1)

 • Elisabeth Diljaj

Suppleant

 • Jonathan Wikström