Fullmäktige2018-09-27T10:17:24+00:00

Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2018

Fullmäktigeordförande Pontus Lindroos (De Rättvisa), fo@studentkaren.fi
1:a vice fullmäktigeordförande Meri Lindström (MK-listan)
2:a vice fullmäktigeordförande Sofia Jern (Liberal Studerande i Åbo)

Fullmäktige 2018

Sammansättningen efter fullmäktiges möte 05/18.

De Rättvisa – DRV (9)

 • Pontus Lindroos
 • Ida-Maria Sola
 • Jens Back
 • Frans Villanen
 • Nicole Nousiainen
 • Anton Pajoslahti
 • Jasmine Malla
 • Tommi Kippola
 • Kati Systä

Suppleanter

 • Elisabeth Järnefelt
 • Patrick Schubert
 • Peter af Hällström
 • Julia Hurskainen
 • Henrik Ståhl
 • Simon Westerlund
 • Mathias Sjöblom (LSÅ)
 • Emma Löfdahl (LSKV)
 • Carolina Wiklund (LSÅ)

Liberala Studerande i Åbo – LSÅ (7)

 • Unna Heimberg
 • Omar Mountassir
 • Julia Glantz
 • Calle Wikman
 • Sofia Jern
 • Sonja Rosenqvist
 • Matilda Holmström

Suppleanter

 • Alexander Rönnblad
 • Minka Lindroos
 • Nadja Vesterinen
 • Tyko Hertzberg
 • Anna Eriksson
 • Sara von Bonsdorff
 • Ville Berglund

MK-listan – MK-L (4)

 • Meri Lindström
 • Jesper Wicklund
 • Annika Ojala
 • Elin Vidlund

Suppleanter

 • Kalle Johansson
 • Mathilda Evers
 • Rebecka Behm
 • Jenny Alfthan

LSK Vasa – LSKV (3)

 • Julia Liewendahl
 • Niklas Grönholm
 • Isabelle Back

Suppleanter

 • Rebecka Streng
 • Niclas Portin
 • John Eriksson

Åbo Gröna Vänster – ÅGV (1)

 • Rosanna Fellman

Suppleanter

 • Valter Östberg

Åbo socialdemokratiska studerande – ÅSS (1)

 • Elisabeth Diljaj

Suppleant

 • Ursula Storbjörk