Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2021

Fullmäktigeordförande Oliver Back (Gemensamma Vasa)
1:a vice fullmäktigeordförande Emelie Berglund (MK-listan)
2:a vice fullmäktigeordförande Tyra Juslin (Gemensamma Vasa)

Fullmäktige 2021

Sammansättningen efter 31.3.2021.

De Rättvisa – DRV (5)

Louise Hellström
Gabriella Raittila
Matias Martelin
Patrick Schubert
Anna Brunell

Suppleanter

Kati Systä
Richard Printz

Liberala Studerande – LSK (2)

Anna Oksanen
Tyko Hertzberg

Suppleanter

Sofia Jern
Helmi Andersson

MK-listan – MK-L (4)

Anton Pajoslahti
Emelie Berglund
Annika Ojala
Milja Laitinen

Suppleanter

Felix Wuorio
Ramses Paalanen
Julius Paulin
Fredric Sigfrids

Gemensamma Vasa – GV (7)

Amanda Björk
Tyra Juslin
Otto Väärä
Henri Pasanen
Wilma Snickars
Michelle Storm
Oliver Back

Suppleanter

Janice Mattlar
Tobias Ahlbäck
Johanna Österholm
Lucas Skogman
Aida Ohtonen
Henry Waltzer
Oskar Wallén

Åbo Gröna Vänster – ÅGV (2)

Annina Forsblom
Valter Östberg

FNT-Listan – FNT (4)

Benjamin Finell
Ronja Lanndér
Fredric Andergård
Ida Nordell

Suppleant

Watti Lehtimäki
Vilhelm Sundstedt
Erik Östman
Oliver Mangs

Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande – ÅVSS (1)

Helmi Österlund