Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2021

Fullmäktigeordförande Oliver Back (Gemensamma Vasa)
1:a vice fullmäktigeordförande Emelie Berglund (MK-listan)
2:a vice fullmäktigeordförande Tyra Juslin (Gemensamma Vasa)

Fullmäktige 2021

Sammansättningen efter 31.3.2021.

De Rättvisa – DRV (5)

Louise Hellström
Albert Mattsson
Nicolina Nordman
Gabriella Raittila
Jannica Lindholm

Suppleanter

Matias Martelin
Patrick Schubert
Veera Julin
Anna Brunell
Elisabeth Järnefelt

Liberala Studerande – LSK (2)

Nathalie Sommardal
Anna Oksanen

Suppleanter

Tyko Hertzberg
Sofia Jern

MK-listan – MK-L (4)

Anton Pajoslahti
Emelie Berglund
Annika Ojala
Milja Laitinen

Suppleanter

Felix Wuorio
Ramses Paalanen
Julius Paulin
Fredric Sigfrids

Gemensamma Vasa – GV (7)

Frans Villanen
Amanda Björk
Tyra Juslin
Henri Pasanen
Wilma Snickars
Michelle Storm
Oliver Back

Suppleanter

Janice Mattlar
Tobias Ahlbäck
Johanna Österholm
Lucas Skogman
Aida Ohtonen
Henry Waltzer
Oskar Wallén

Åbo Gröna Vänster – ÅGV (2)

Annina Forsblom
Måns Vikström

Suppleant

Valter Östberg

FNT-Listan – FNT (4)

Benjamin Finell
Ronja Lanndér
Ida Nordell
Watti Lehtimäki

Suppleanter

Vilhelm Sundstedt
Erik Östman
Oliver Mangs
Victoria Jakaus

Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande – ÅVSS (1)

Ronny Wikström

Suppleant

Helmi Österlund