Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2020

Fullmäktigeordförande Frans Villanen (Gemensamma Vasa)
1:a vice fullmäktigeordförande Ida Nordell (FNT-listan)
2:a vice fullmäktigeordförande Vilma Jaakkola (MK-Listan)

Fullmäktige 2020

Sammansättningen efter fullmäktiges möte 01/20.

De Rättvisa – DRV (5)

Louise Hellström
Albert Mattsson
Nicolina Nordman
Gabriella Raittila
Jannica Lindholm

Suppleanter

Matias Martelin
Patrick Schubert
Veera Julin
Anna Brunell
Elisabeth Järnefelt

Liberala Studerande – LSK (2)

Nathalie Sommardal
Veera Granroth

Suppleanter

Anna Korkman
Anna Oksanen

MK-listan – MK-L (4)

Anton Pajoslahti
Jonathan Nyström
Vilma Jaakkola
Emelie Berglund

Suppleanter

Viivi Koivuniemi
Annika Ojala
Milja Laitinen
Felix Wuorio

Gemensamam Vasa – GV (7)

Julia Liewendahl
Frans Villanen
Amanda Björk
Tyra Juslin
Otto Väärä
Henri Pasanen
Wilma Snickars

Suppleanter

Michelle Storm
Oliver Back
Niklas Grönholm
Janice Mattlar
Tobias Ahlbäck
Johanna Österholm
Sara Karlsson

Åbo Gröna Vänster – ÅGV (2)

Annina Forsblom
Rosanna Fellman

Suppleanter

Måns Vikström
Valter Östberg

FNT-Listan – FNT (4)

Benjamin Finell
Ronja Lanndér
Fredric Andergård
Ida Nordell

Suppleant

Watti Lehtimäki
Vilhelm Sundstedt
Erik Östman
Oliver Mangs

Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande – ÅVSS (1)

Jonathan Wikström

Suppleant

Ronny Wikström