Hem>Organisationen>Fullmäktige
Fullmäktige 2017-05-11T08:28:16+00:00

Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA, oberoende om det är i Åbo, Helsingfors, Vasa eller Jakobstad.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2017

Fullmäktigeordförande Oscar Nyman (De Rättvisa), fo-karen@abo.fi
1:a vice fullmäktigeordförande Calle Wikman (LSK i Åbo)
2:a vice fullmäktigeordförande Ida-Maria Sola (De Rättvisa)

Fullmäktige 2017

Sammansättningen efter fullmäktiges möte 05/17.

De Rättvisa – DRV (8)

 • Ida-Maria Sola
 • Oscar Nyman
 • Jens Back
 • Milla Stenström
 • Santeri Vuori
 • Marina von Schantz
 • Rasmus Lindqvist
 • Frida Sigfrids (LSK)

LSK i Åbo – LSK (5)

 • Johanna Mantere
 • Julia Glantz
 • Alexander Lång
 • Joakim Wennström
 • Calle Wikman

Suppleanter

 • Fredrik Häggman
 • Richard Backman
 • Lisa Forss
 • Emilia Mattsson
 • Sara Nordell

MK-listan – MK-L (5)

 • Alex Karlsson
 • Emma Lindroos
 • Christian Hoven
 • Oscar Sigfrids
 • Joakim Jusélius

Suppleanter

 • Jerry Montonen
 • Vilma Jaakkola
 • Max Thelen
 • Viktor Holmquist
 • Wilhelm Gripenberg

LSK i Vasa – LSKV (4)

 • Anna Nylund
 • Karolina Bergvik
 • Cecilia Björkqvist
 • Antonia Prinsén

Suppleanter

 • Kajsa Karlsson
 • Tommy Räfsbäck
 • Karolina Strand

Åbo Gröna Vänster – ÅGV (2)

 • Ronja Lillkåll
 • Joonas Jormalainen

Suppleanter

 • Branko Lampi
 • Erica Helin (ÅSS)

Socialdemokratiska studerande – ÅSS (1)

 • Jacob Storbjörk

Suppleant

 • Kennet Mattfolk