Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2019

Fullmäktigeordförande Ida-Maria Sola (De Rättvisa), fo@studentkaren.fi
1:a vice fullmäktigeordförande Jonathan Nyström (MK-listan)
2:a vice fullmäktigeordförande Frans Villanen (De Rättvisa)

Fullmäktige 2019

Sammansättningen efter fullmäktiges möte 06/19.

De Rättvisa – DRV (9)

 • Pontus Lindroos
 • Ida-Maria Sola
 • Jens Back
 • Frans Villanen
 • Anton Pajoslahti
 • Jasmine Malla
 • Tommi Kippola
 • Kati Systä
 • Elisabeth Järnefelt

Suppleanter

 • Peter af Hällström
 • Julia Hurskainen
 • Henrik Ståhl
 • Simon Westerlund
 • Ursula Storbjörk (ÅSS)
 • Sara von Bonsdorff (LSÅ)
 • Ville Berglund (LSÅ)
 • Mathias Sjöblom (LSÅ)
 • Emma Löfdahl (LSKV)

Liberala Studerande i Åbo – LSÅ (7)

 • Ina Laakso
 • Unna Heimberg
 • Omar Mountassir
 • Julia Glantz
 • Calle Wikman
 • Frida Sigfrids
 • Sofia Jern

Suppleanter

 • Sonja Rosenqvist
 • Matilda Holmström
 • Alexander Rönnblad
 • Minka Lindroos
 • Nadja Vesterinen
 • Tyko Hertzberg
 • Anna Eriksson

MK-listan – MK-L (4)

 • Jonathan Nyström
 • Jesper Wicklund
 • Kalle Johansson
 • Mathilda Evers

Suppleanter

 • Jenny Alfthan
 • Christina Kaski
 • Elis Höckerstedt
 • Sofia Lindevall

LSK Vasa – LSKV (3)

 • Julia Liewendahl
 • Niklas Grönholm
 • Isabelle Back

Suppleanter

 • Rebecka Streng
 • Niclas Portin
 • John Eriksson

Åbo Gröna Vänster – ÅGV (1)

 • Rosanna Fellman

Suppleanter

 • Valter Östberg

Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande – ÅVSS (1)

 • Elisabeth Diljaj

Suppleant

 • Jonatan Wikström