>>Fullmäktige
Fullmäktige 2017-09-21T10:11:57+00:00

Fullmäktige

Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ och väljs av sina medlemmar i Kårvalet, d.v.s. du och alla de andra som studerar vid ÅA, oberoende om det är i Åbo, Helsingfors, Vasa eller Jakobstad.

Fullmäktige består av 25 ledamöter och deras mandatperiod är två kalenderår.

Presidiet

Presidiets viktigaste uppgift är att göra upp fullmäktiges föredragningslista och sammankalla till fullmäktigemöten. Presidiet sörjer också för fullmäktiges arbetsrutiner. Studentkårens generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Presidiet 2017

Fullmäktigeordförande Oscar Nyman (De Rättvisa), fo@studentkaren.fi
1:a vice fullmäktigeordförande Calle Wikman (LSK i Åbo)
2:a vice fullmäktigeordförande Ida-Maria Sola (De Rättvisa)

Fullmäktige 2017

Sammansättningen efter fullmäktiges möte 07/17.

De Rättvisa – DRV (8)

 • Ida-Maria Sola
 • Oscar Nyman
 • Jens Back
 • Milla Stenström
 • Santeri Vuori
 • Rasmus Lindqvist
 • Richard Backman (LSK)
 • Karolina Strand (LSKV)

LSK i Åbo – LSK (5)

 • Julia Glantz
 • Joakim Wennström
 • Calle Wikman
 • Frida Sigfrids
 • Fredrik Häggman

Suppleanter

 • Lisa Forss
 • Emilia Mattsson
 • Sara Nordell

MK-listan – MK-L (5)

 • Alex Karlsson
 • Jeanette Karlsson
 • Erika Degerman
 • Joakim Jusélius
 • Vilma Jaakkola

Suppleanter

 • Max Thelen
 • Viktor Holmquist
 • Wilhelm Gripenberg

LSK i Vasa – LSKV (4)

 • Anna Nylund
 • Cecilia Björkqvist
 • Antonia Prinsén
 • Tommy Räfsbäck

Åbo Gröna Vänster – ÅGV (2)

 • Camilla Linko
 • Ronja Lillkåll

Suppleanter

 • Branko Lampi

Socialdemokratiska studerande – ÅSS (1)

 • Jacob Storbjörk

Suppleant

 • Erica Helin