Ekonomisektorn2019-01-02T11:07:12+00:00

Ekonomisektorn

Studentkåren kan bedriva affärsverksamhet för att ekonomiskt stödja den ideella verksamheten samt för att erbjuda service för Studentkårens medlemmar.

ÅAS stadgar, 1 §

Under ekonomisektorn finns all affärsverksamhet som ÅAS idkar, för att finansiera den egna verksamheten. Ekonomidirektionen, vars medlemmar är valda av fullmäktige, sköter om affärsverksamheten, medan den verkställande direktören förbereder ärenden och verkställer ekonomidirektionens beslut.

Ekonomidirektionen (ED)

Ekonomidirektionen består av en ordförande, vice ordförande, en medlem samt tre expertmedlemmar.

Ordförande: Annika Ojala
Vice ordförande: Richard Printz
Medlem: Andreas Reipsar
Expertmedlem: Jarkko Kaplin
Expertmedlem: Rachel Nygård-Taxell
Expertmedlem: Tommy Sandås

Ekonomisektorn sköter:

  • Drivandet av Kårkaféerna (5 st.)
  • Förvaltandet av fastigheten Kåren (Tavastgatan 22)
  • Förvaltandet av Havtornen i Vasa (tillsammans med verksamhetsledaren i Vasa)
  • Placeringsverksamheten (förvaltandet av ett antal fonder)
  • Bostäder på fria marknaden

Studentkårens ekonomi ligger i dagens läge på en solid grund och balansomslutningen är drygt 6 miljoner euro.

Fastigheterna

Kårhuset ligger på Tavastgatan 22 och inrymmer kårkansliet, festsalen och kårrestaurangen, Café Kåren, några till utomstående uthyrda affärslokaler och Tavasthem med studentbostäder. I Kårhuset finns också Pub Kåren sedan hösten 1996. I den gamla roddbassängen finns ett modernt gym.

Kårkaféerna

Kaféerna Gadolinia, Fänriken (i Asa-huset), Arken, Kåren och Hanken serverar förmånliga studentluncher alla vardagar. Mera information om kaféerna finns på deras egna sidor – www.studentlunch.fi.