Strategi

Godkänd av fullmäktige på sitt 07/16 möte. Ett åtgärdsprogram för strategin har godkänts på fullmäktiges 09/17 möte.

Vision

Vi bevakar framgångsrikt ÅA-studenters intressen

Vi är medlemmarnas och specialföreningarnas närmaste stöd

Vi utmanar aktivt oss själva till att hela tiden bli bättre och skapa större mervärde för studerande

Våra utrymmen och vår service används aktivt av ÅA-studenter

Byggstenar

Studenter först

Intressebevakande
Sammanbindande

Framåtriktad
Studentikos

 • Vi utgår från och prioriterar våra medlemmar och det som skapar mervärde för dem
 • Vi skapar, för vidare och upprätthåller studentkårens berättelse
 • Vi arbetar tillsammans med specialföreningarna för att stärka gemenskapen mellan alla studenter vid Åbo Akademi
 • Våra utrymmen är lockande och ändamålsenliga

Öppenhet

Avslappnad
Välkomnande

Transparent
Ärlig

 • Vår verksamhet är transparent och det är lätt att följa med vad som händer
 • Vi vågar föra en offentlig debatt om våra medlemmars intressen
 • Vi garanterar att alla ärenden behandlas
 • Vi kommunicerar på ett personligt sätt om aktuella saker och eftersträvar en dialog med våra medlemmar

Kompetens

Aktiv
Professionell

Modig
Trovärdig

 • Det vi gör ska vi vara proffs på
 • Vi utvecklar och förnyar oss ständigt
 • Vi utbildar alla som representerar vår organisation och våra medlemmar
 • Vi ordnar intressanta tillfällen för våra medlemmar om aktuella ärenden