Policydokument

Åbo Akademis Studentkårs policydokument (.pdf).

Godkänd av fullmäktige på sitt 06/19-möte den 23 augusti 2019.