Verksamhetsdokument

Studentkåren har, utöver sina styrdokument, flera dokument som styr den dagliga verksamheten. Dessa fastställs i regel av fullmäktige och kan vara i kraft ett år åt gången, exempelvis verksamhetsplanen för ett visst kalenderår, eller för flera år i taget.