Utrymmen för utomstående

Studentkåren har flera utrymmen som får hyras av utomstående.

På Kåren i Åbo har vi fest- och mötesutrymmet Marlirummet, en bastu och ett stort antal övriga utrymmen som kan användas till allehanda evenemang.

I Vasa finns Havtornen på paradplats, med utrymmen för fester, möten och andra aktiveter.