>>Utmärkelsetecken
Utmärkelsetecken 2016-12-15T09:26:25+00:00

Utmärkelsetecken

På Kårens årsfest premieras varje år ett antal nuvarande och eventuellt tidigare kåreniter som genom sin studentkårsaktivitet verkar studentkåren och studenterna till fromma.

ÅAS utmärkelsetecken är tre till antalet och är, i stigande ordning, Brahevingar, Brahevingar med lyra och Brahelyran. Alla förtjänsttecken är numrerade, och innehavare av ett eller flera av dessa utmärkelser är medlemmar i Brahe Ordenskapitel.