Hedersmedlemmar

Till hedersmedlem kan studentkåren kalla person som genom sin verksamhet för studentkåren gjort sig förtjänt därav eller som studentkåren eljest vill hedra.

Reglemente för stipender och utmärkelser, 8 §
Carl Gustaf Mannerheim, marskalk kallad 1919 († 1951)
Ernst Dahlström, kommerseråd 1920 († 1924)
Magnus Dahlström, kommerseråd 1920 († 1924)
Edvard Westermarck, professor 1921 († 1939)
Rabbe Axel Wrede, friherre, kansler 1925 († 1937)
Emil Sarlin, bergsråd 1935 († 1956)
Nils Pipping, professor 1950 († 1982)
Sven Lindman, professor 1953 († 1983)
G.O. Rosenqvist, biskop 1956 († 1961)
Anders Ringbom, professor 1958 († 1972)
Amos Andersson, bergsråd 1958 († 1961)
Svante Dahlström, professor emeritus 1958 († 1965)
Ralf Törngren, generaldirektör 1959 († 1961)
Tor-Erik Lassenius, vicehäradshövding 1964 († 1988)
Berndt Grönblom, bergsråd 1965 († 1970)
Hans von Rettig, bergsråd 1965 († 1979)
Erik Sarlin, bergsråd 1965 († 1975)
Oscar Nikula, professor 1966 († 1996)
Hugo E. Pipping, professor emeritus 1968 († 1975)
Georg Henrik von Wright, prof,. kansler 1972 († 2003)
Carl-Olof Tallgren, PM 1977
Knut Pipping, professor 1979 († 1997)
John Rosas, professor 1979 († 1984)
Olof Mustelin, professor 1984 († 1999)
Ole Roos, JL 1984 († 2000)
Nils Storå, professor 1984
Gottfrid Gräsbeck, FM 1987 († 2010)
Lars Erik Taxell, professor 1988 († 2013)
Mauno Koivisto, Republikens president 1989 († 2017)
John Lagström, vicehäradshövding 1994 († 2006)
John Vikström, ärkebiskop emeritus 1999
Håkan Andersson, professor 1999
Ole Norrback, europaminister 1999
Caj-Gunnar Lindström, skattmästare 2004
Carl-Jacob Gardberg, statsarkeolog, docent 2004 († 2010)
Christer Rosengren, PL, direktör 2004
Johan Nikula, FL, byråchef 2009
Rachel Nygård-Taxell, EM, fakultetsdirektör 2009
Lena Backman, PM, VD emerita 2014
Ulrika Wolf-Knuts, FD, kansler 2019