Brahe Ordenskapitel

Innehavarna av Brahevingar, Brahevingar med lyra eller Brahelyra är sammanslutna till Brahe Ordenskapitel, vars uppgift är att sammanföra dem som mest aktivt deltagit i studentkårens arbete att bibehålla intresset för studentkåren bland sina medlemmar så att de fortsättningsvis stöder Åbo Akademi och studentkårens sak, samt att sporra kårmedlemmarna till aktivt arbete inom studentkåren.

Reglemente för stipendier och utmärkelser, 17 §

Brahe Ordenskapitel

Ifall du är intresserad av att prenumerera på ordenskapitlets mejlinglista, kontakta info@studentkaren.fi. Meddela också gärna eventuella adressförändringar till samma e-post.

Nästa Ordenskapitelmöte planeras vara år 2019.