Brahe Ordenskapitel

Innehavarna av Brahevingar, Brahevingar med lyra eller Brahelyra är sammanslutna till Brahe Ordenskapitel, vars uppgift är att sammanföra dem som mest aktivt deltagit i studentkårens arbete att bibehålla intresset för studentkåren bland sina medlemmar så att de fortsättningsvis stöder Åbo Akademi och studentkårens sak, samt att sporra kårmedlemmarna till aktivt arbete inom studentkåren.

Reglemente för stipendier och utmärkelser, 17 §

Brahe Ordenskapitel

Brahe Ordenskapitels medlemmar bär utmärkelsetecken. Dessa förtjänsttecken är tre till antalet och dess specifikationer kan ses på sidan Utmärkelsetecken.

Ifall du är intresserad av att prenumerera på ordenskapitlets mejlinglista, kontakta info@studentkaren.fi. Meddela också gärna eventuella adressändringar till samma e-post.

Nästa Ordenskapitelmöte ordnas hösten 2024. Mer information om förra Ordenskapitelmötet hittar du bakom denna länk!