Kontaktuppgifter

Hur sköter vi oss? Ge feedback!

Kårkanslierna

Åbo

Öppet mån–fre kl. 12-15
OBS! Kansliet undantagsvis stängt fre 9.10!

Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo
kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Vasa

Öppet mån, ons, tors kl. 12–15

Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225 – För frågor om Havtornen & bokningar osv.
06 324 7520 – För frågor om intessebevakning & evenemang osv.

Generalsekreterare

Jasmin Öberg
gs@studentkaren.fi
02 215 4652

Studentombud

Petra Lindblad
petra@studentkaren.fi
02 215 4655

Kommunikatör

Mari Saloniemi
info@studentkaren.fi
02 215 4656

Serviceexpert (kansliet i Åbo)

Markus Heikkilä
kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Serviceexpert (kansliet i Vasa)

Amanda Ehn
havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225

Kårstyrelsen

Styrelseordförande

Matias Martelin
so@studentkaren.fi
+358 50 401 3524

Vice ordförande

Anders Mattsson
vo@studentkaren.fi

Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Åbo

Styrelsemedlem

Tobias Ahlbäck
tobias@studentkaren.fi

Högskolepolitik (studierelaterade ärenden), Vasa
Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Vasa
Internationella ärenden, Vasa

Styrelsemedlem

Miika Alhopuro
miika@studentkaren.fi

Socialpolitik (nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Åbo

Styrelsemedlem

Amanda Björk
amanda@studentkaren.fi

Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Vasa

Styrelsemedlem

Sara Hagman
sara@studentkaren.fi

Högskolepolitik (nationella frågor, studierelaterade ärenden), Åbo

Styrelsemedlem

Julia Kortelainen
julia@studentkaren.fi

Internationella ärenden och kommunikation (kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete), Åbo

Ekonomisektorn

Verkställande direktör

Susanna Häyry
vd@studentkaren.fi
045 167 2426

Controller

Viktor Holmquist
ec@studentkaren.fi

Marknadsföringskoordinator

Jonathan Nyström
mfk@studentkaren.fi

Fullmäktige

Fullmäktigeordförande

Frans Villanen
fo@studentkaren.fi

För nätfakturor:

OVT-kod: 003701423814
Operator: Maventa (003721291126)
Operatorns förmedlarkod: DABAFIHH

Per e-post:

01423814@scan.netvisor.fi

För pappersfakturor:

Åbo Akademis Studentkår
01423814
PL 100
80020 Kollektor Scan