>Kontakt
Kontakt 2017-08-31T08:34:52+00:00

Kontakt

kontakt@studentkaren.fi
Telefon: 02 215 4650
Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa

Kårkanslierna har öppet kl. 12-15 alla vardagar i Åbo och måndag-torsdag i Vasa.

Personalen

Generalsekreterare

Linda Lindholm
gs@studentkaren.fi
02 215 4652
050 521 7140

Högskolepolitisk expert

Petra Lindblad
he@studentkaren.fi
02 215 4655

Socialpolitisk expert

se@studentkaren.fi
02 215 4653

Informatör

Matias Dahlbäck
info@studentkaren.fi
02 215 4656

Kanslisekreterare (kansliet i Åbo)

Ken Snellman
kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Verksamhetsledaren för Havtornen (kansliet i Vasa)

Jonna Lindqvist
havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225

Kårstyrelsen

02 215 4651

Styrelseordförande

Pontus Lindroos
so@studentkaren.fi

Vice ordförande och internationella ärenden

Sebastian Wassholm
vo@studentkaren.fi

Evenemang och projekt

Ina Laakso
ina@studentkaren.fi

Information, motion och specialföreningar

Richard Printz
richard@studentkaren.fi

Medlemsservice och samhällsfrågor

Kati Systä
kati@studentkaren.fi

Studierelaterade ärenden och utbildningsfrågor

Nadja Vesterinen
nadja@studentkaren.fi

Ekonomisektorn

Verkställande direktör

Patrik Fellman
vd@studentkaren.fi
040 775 9365

Fullmäktige

Fullmäktigeordförande

Oscar Nyman
fo@studentkaren.fi

För nätfakturor:

OVT-kod: 003701423814
Operator: OpusCapita Group Oy
Operatorns förmedlarkod: 003710948874

För pappersfakturor:

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR
PB 59253
00021 FAKTURERING