Kontakt2018-08-13T13:20:32+00:00

Kontaktuppgifter

Kårkanslierna

Åbo

Öppet kl. 12-15 alla vardagar
Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo
kansli@studentkaren.fi
Telefon: 02 215 4650

Vasa

Öppet kl. 12-15 måndag-torsdag
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
havtornen@studentkaren.fi
Telefon: 06 324 7225

Kårstyrelsen

Generalsekreterare

Linda Lindholm
gs@studentkaren.fi
02 215 4652

Styrelseordförande

Ina Laakso
so@studentkaren.fi
050 412 1499

Studentombud

Petra Lindblad
petra@studentkaren.fi
02 215 4655

Vice ordförande

Frida Sigfrids
vo@studentkaren.fi

Informatör

Matias Dahlbäck
info@studentkaren.fi
02 215 4656

Styrelsemedlem

Helmi Andersson
helmi@studentkaren.fi

Jubileumskoordinator

Kim Kronlund
100@studentkaren.fi
02 215 4653

Styrelsemedlem

Jutta Maunula
jutta@studentkaren.fi

Serviceexpert (kansliet i Åbo)

Markus Heikkilä
kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Styrelsemedlem

Jonathan Nyström
jonathan@studentkaren.fi

Serviceexpert (kansliet i Vasa)

Jonna Lindqvist
havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225

Styrelsemedlem

Andreas Reipsar
andreas@studentkaren.fi

Styrelsemedlem

Jacob Storbjörk
jacob@studentkaren.fi

Ekonomisektorn

Verkställande direktör

Patrik Fellman
vd@studentkaren.fi
040 775 9365

Fullmäktige

Fullmäktigeordförande

Pontus Lindroos
fo@studentkaren.fi

För nätfakturor:

OVT-kod: 003701423814
Operator: OpusCapita Group Oy
Operatorns förmedlarkod: 003710948874

För pappersfakturor:

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR
PB 59253
00021 FAKTURERING