Kontaktuppgifter

Hur sköter vi oss? Ge feedback!

Kårkanslierna

Åbo

Stängt tills vidare.

Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo
kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Vasa

Stängt tills vidare.

Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225 – För frågor om Havtornen & bokningar etc
06 324 7520 – För frågor om intessebevakning & evenemang etc

Kårstyrelsen

Generalsekreterare

Jasmin Öberg
gs@studentkaren.fi
02 215 4652

Styrelseordförande

Matias Martelin
so@studentkaren.fi
+358 50 401 3524

Studentombud

Petra Lindblad
petra@studentkaren.fi
02 215 4655

Vice ordförande

Anders Mattsson
vo@studentkaren.fi

Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Åbo

Kommunikatör

Mari Saloniemi
info@studentkaren.fi
02 215 4656

Styrelsemedlem

Tobias Ahlbäck
tobias@studentkaren.fi

Högskolepolitik (studierelaterade ärenden), Vasa
Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Vasa
Internationella ärenden, Vasa

Serviceexpert (kansliet i Åbo)

Markus Heikkilä
kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Styrelsemedlem

Miika Alhopuro
miika@studentkaren.fi

Socialpolitik (nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Åbo

Serviceexpert (kansliet i Vasa)

Amanda Ehn
havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225

Styrelsemedlem

Amanda Björk
amanda@studentkaren.fi

Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Vasa

Styrelsemedlem

Sara Hagman
sara@studentkaren.fi

Högskolepolitik (nationella frågor, studierelaterade ärenden), Åbo

Styrelsemedlem

Julia Kortelainen
julia@studentkaren.fi

Internationella ärenden och kommunikation (kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete), Åbo

Ekonomisektorn

Verkställande direktör

Susanna Häyry
vd@studentkaren.fi
045 167 2426

Fullmäktige

Fullmäktigeordförande

Frans Villanen
fo@studentkaren.fi

Ekonomiassistent

Viktor Holmquist
ea@studentkaren.fi

För nätfakturor:

OVT-kod: 003701423814
Operator: OpusCapita Solutions Oy
Operatorns förmedlarkod: E204503

Per e-post:

Karen.FI.P.104440-3@docinbound.com

För pappersfakturor:

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR
PB 59253
00021 FAKTURERING