>Kontakt
Kontakt 2017-11-20T14:17:46+00:00

Kontaktuppgifter

Kårkanslierna

Åbo

Öppet kl. 12-15 alla vardagar
Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo
kansli@studentkaren.fi
Telefon: 02 215 4650

Vasa

Öppet kl. 12-15 måndag-torsdag
Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa
havtornen@studentkaren.fi
Telefon: 06 324 7225

Personalen

Generalsekreterare

Helen Honkasaari
gs@studentkaren.fi
02 215 4652
050 521 7140

Högskolepolitisk expert

Petra Lindblad
he@studentkaren.fi
02 215 4655

Socialpolitisk expert

se@studentkaren.fi
02 215 4653

Informatör

Matias Dahlbäck
info@studentkaren.fi
02 215 4656

Kanslisekreterare (kansliet i Åbo)

Ken Snellman
kansli@studentkaren.fi
02 215 4650

Verksamhetsledaren för Havtornen (kansliet i Vasa)

Jonna Lindqvist
havtornen@studentkaren.fi
06 324 7225

Kårstyrelsen

Styrelsens allmänna telefonnummer:
02 215 4651

Styrelseordförande

Pontus Lindroos
so@studentkaren.fi
040 567 7880

Vice ordförande, evenemang och projekt

Ina Laakso
ina@studentkaren.fi

Information, motion och specialföreningar

Richard Printz
richard@studentkaren.fi

Medlemsservice och samhällsfrågor

Kati Systä
kati@studentkaren.fi

Studierelaterade ärenden och utbildningsfrågor

Nadja Vesterinen
nadja@studentkaren.fi

Styrelsemedlem

Sebastian Wassholm

Ekonomisektorn

Verkställande direktör

Patrik Fellman
vd@studentkaren.fi
040 775 9365

Fullmäktige

Fullmäktigeordförande

Oscar Nyman
fo@studentkaren.fi

För nätfakturor:

OVT-kod: 003701423814
Operator: OpusCapita Group Oy
Operatorns förmedlarkod: 003710948874

För pappersfakturor:

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR
PB 59253
00021 FAKTURERING