Kårval

Kårvalet i ett nötskal

Vartannat år på hösten röstar alla Åbo Akademis Studentkårs medlemmar i kårvalet. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren kommer att leda Studentkåren. Om du är medlem i Åbo Akademis Studentkår har du rätt att både rösta och ställa upp.

Kårvalet koordineras av kårvalsnämnden i samråd med sittande fullmäktigeordförande och ÅAS generalsekreterare.

Valnämnden

Kårvalsnämnden är studerande som ställt upp för att organisera, planera och fundera över kårvalet. Kårvalsnämnden väljs i början av det året som kårvalet kommer att ordnas.

Kårvalsnämnden

Ordförande

Rudolf Tommos

Medlemmar

Agnes Kurtén

Einar Olson

Julia Dal

Tanja Holmlund

Tobias Ahlbäck

Ta kontakt med valnämnden

Har du frågor om kårvalet? Du når kårvalsnämnden på mailadressen karval@studentkaren.fi!