21 december, 2015

Utlåtande gällande Åbo Akademis sparkrav

2016-12-14T14:48:18+00:00 21 december, 2015|uttalande|

Åbo Akademi står inför stora sparkrav på sin verksamhet. Åbo Akademis Studentkår vill påminna ÅA om vissa aspekter för att säkerställa genomströmningen av studerande även i fortsättningen.