15 september, 2021

Avvikelser i servicepunkternas öppettider vecka 38 | Altered opening hours at the Student Union service points week 38

2021-09-15T16:02:08+03:0015 september, 2021|Kategorier: nyhet, Okategoriserade|Taggar: , , |

Till följd av nyrekrytering av serviceexpert i Åbo kommer servicepunkterna på båda orterna att ha avvikande öppettider 20–24.9. I Åbo är servicepunkten stängd minst 20–22.9, i Vasa är den stängd torsdag 23.9. Uppdateringar gällande öppethållningstider hittas alltid på ÅAS webbplats. Serviceexperten i Vasa, Amanda Ehn, svarar på frågor hela veckan på båda mejladresserna: [...]

17 februari, 2020

Vi firade vår 101:a årsfest

2020-02-17T14:15:32+02:0017 februari, 2020|Kategorier: nyhet, Okategoriserade|

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) 101:a årsfest firades i Academill i Vasa, lördagen den 15 februari 2020. Styrelseordförande Matias Martelin hälsade alla gäster välkomna. I sitt välkomsttal tog han upp livet efter 100-års jubileét, fokus på kärnverksamheten och i synnerhet välmående. "För tillfället formas framtiden för universitetet och oss studerande, med en ny strategi och [...]

31 januari, 2020

Utskott söker ordförande!

2020-02-06T09:12:57+02:0031 januari, 2020|Kategorier: nyhet, Okategoriserade|

Om två veckor håller kårfullmäktige sitt andra möte för perioden. På mötet väljer fullmäktige utskottsordförande för 2020. Utskotten är: Evenemangsutskott Hjälper vid behov till i evenemangsrelaterade frågor och uppgifter. Jämställdhetsutskott Hjälper styrelsen att fortsätta arbetet för ett jämlikt Åbo Akademi. Miljöutskott Hjälper ÅAS i miljöfrågor. Kontinuitetsutskott Fungerar som ett stödnätverk för styrelsen. Bidrar [...]

24 januari, 2020

Fullmäktiges beslutslista 9/19

2020-01-24T13:54:50+02:0024 januari, 2020|Kategorier: beslutslista, Okategoriserade|

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 4.12.2019 beslutat att: välja Calle Wikman, Rebecka Behm, Tommy Kippola, Julia Liewendahl, Kati Systä och Tyko Hertzberg som delegater till Jerums höstbolagsstämma; fastställa verksamhetsplanen för ÅASaffärsverksamhet för år 2020; fastställa affärsverksamhetens budget för år 2020; fastställa verksamhetsplanen för ÅAS intressesektor för år 2020; kåravgiftens storlek [...]

14 januari, 2020

Kårstyrelsens beslutslista 1/20

2020-01-14T15:03:09+02:0014 januari, 2020|Kategorier: Okategoriserade|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 10.1.2020 beslutat att: Fördela styrelsens ansvarområden enligt följande; Sara Hagman: Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden), Åbo Miika Alhopuro: Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Åbo Tobias Ahlbäck: Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Vasa samt internationella ärenden, Vasa Julia Kortelainen: Internationella ärenden och [...]

27 november, 2019

Intervjufrågor till kandidaterna (2019)

2019-11-27T11:51:28+02:0027 november, 2019|Kategorier: Okategoriserade|Taggar: , , , , |

Fullmäktige kommer att intervjua kandidaterna till presidiet, ekonomidirektionens viceordförande och styrelsen på sin aftonskola onsdagen 4.12, dvs kvällen innan fullmäktigemöte 1/20. En del av frågorna publiceras i förtid för att kandidaterna ska kunna förbereda sig. Dock kommer inte alla frågor att publiceras; ett par frågor kommer förbli mysterium, så några små överraskningsmoment kommer [...]

14 november, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 20/19

2019-11-14T14:33:43+02:0014 november, 2019|Kategorier: Okategoriserade|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 14.11.2019 beslutat att: välja Annina Forsblom och Jan Welroos som studentrepresentanter till arbetsgruppen för projekt med fokus på studerandes välmående för mandatperioden 14.11.2019–31.6.2021; tacka för inbjudan till Stockholms Universitets Luciabal, då styrelsen inte har möjlighet att delta i evenemanget.

Till toppen