blogg

3 april, 2020

Intressebevakning våren 2020 | Supervising the Student’s Rights in the spring 2020

2020-04-03T15:32:21+03:003 april, 2020|Categories: blogg|

Sammanfattning om vårens intressebevakning I den här sammanfattningen har vi samlat vårens största teman då det kommer till intressebevakningen. Vissa, såsom föreläsningstiderna, är avslutade processer medan andra, t.ex. utvidgningen av studenthälsan, fortsätter under hösten. Nya föreläsningstider Den 25.2.2020 beslöt rektor om periodindelning och tider för schemalagd kontaktundervisning för nästa läsår. Största förändringen [...]

2 april, 2020

Tider för schemalagt kontaktundervisning ändras

2020-04-02T17:57:30+03:002 april, 2020|Categories: blogg|

Tider för schemalagt kontaktundervisning ändrar till läsåret 2020-2021 Den 25.2.2020 beslöt rektor om periodindelning och tider för schemalagd kontaktundervisning för läsåret 2020-2021. Beslutet hittas på Åbo Akademis intranät. Största ändringen kommer att ske i den schemalagda kontaktundervisningen. Ändringen berör både Åbo och Vasa. Tanken med detta blogginlägg är att ge bakgrund till beslutet [...]

20 mars, 2020

Solidaritet, förståelse och tålamod. Nu behövs #ÅAkärlek

2020-03-20T16:56:21+03:0020 mars, 2020|Categories: blogg|

I dessa tider där nästan alla skrivelser har att  göra med rädsla, oro och frustration, tänkte jag lyfta fram en annan synvinkel: solidaritet, förståelse, tålamod. Egenskaper som jag vill att vårt universitet skall stråla i dessa tider. Från och med måndagen den 23.3, inleds en hel period av undervisning som sker på distans. [...]

16 januari, 2020

“Många studerande mår dåligt, vad kan vi göra?”

2020-01-16T15:36:39+03:0016 januari, 2020|Categories: blogg|

I mitten av november blev jag kontaktad av ordförande för fysikerföreningen Quantum Oliver Mangs som sade ungefär det här; Många studerande mår dåligt och är stressade men pratar inte öppet om det. Kan du hjälpa att ordna en mental hälsa-dag med nån expert som kommer och berättar om psykiska problem och hjälp man [...]

14 maj, 2019

Hinder för utbyte vid Åbo Akademi

2019-05-14T15:20:01+03:0014 maj, 2019|Categories: blogg|

Åbo Akademis Studentkår har enligt förfrågan av Åbo Akademi kartlagt orsakerna till varför allt färre väljer att åka på utbyte från Åbo Akademi. Undersökningen gjordes i form av en enkät och utarbetades av Studentkåren. Total 133 studerande svarade på enkäten. Det var ungefär lika många studeranden per fakultet som svarade. Det enskilda ämnet [...]