beslutslista

4 mars, 2020

Fullmäktiges beslutslista 2/20

2020-03-04T10:58:59+02:004 mars, 2020|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 14.02.2020 beslutat att: bevilja Jonathan Nyström befrielse från uppdraget som kårfullmäktigeledamot för våren 2020, och bevilja Viivi Koivuniemi befrielse för resten av mandatperioden; välja Jonathan Wikström som ordinarie Helmi Österlund som suppleant för ÅVSS i valutskottet; anteckna styrelsens preciseringar av verksamhetsplanen för 2020 till kännedom; [...]

31 januari, 2020

Styrelsens beslutslista 4/20

2020-01-31T13:02:51+02:0031 januari, 2020|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 31.1.2020 beslutat att: trycka upp 80 stycken redovisningsguider som delas ut till specialföreningar. Offerten från Painosalama godkändes, och kostnaderna tas från budgetposten för specialföreningsutbildningar; godkänna preciseringarna till verksamhetsplanen 2020, med de korrigeringar som gjordes under mötet; anteckna modellen för kostnadsfördelning mellan kårerna i G40K till [...]

31 januari, 2020

Styrelsens beslutslista 3/20

2020-01-31T13:01:46+02:0031 januari, 2020|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 24.1.2020 beslutat att:  dela ut styrelsenålen åt GS Jasmin Öberg och EA Viktor Holmquist, samt att styrelsenålen får bäras redan före den ceremoniella utdelningen på ÅAS CI årsfest den 15 februari.

24 januari, 2020

Fullmäktiges beslutslista 1/20

2020-01-24T14:06:21+02:0024 januari, 2020|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 5.12.2019 beslutat att: välja Frans Villanen till fullmäktigeordförande, Ida Nordell till första vice ordförande och Vilma Jaakkola till andra vice ordförande för år 2020; välja Rachel Nygård-Taxell och Jarkko Kaplin som expertmedlemmartill ekonomidirektionenför perioden 1.1.2020-31.12-2021, och Rasmus Lundmark som ekonomidirektionens vice ordförande; välja Matias Martelin [...]

24 januari, 2020

Fullmäktiges beslutslista 9/19

2020-01-24T13:54:50+02:0024 januari, 2020|Categories: beslutslista, Okategoriserade|

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 4.12.2019 beslutat att: välja Calle Wikman, Rebecka Behm, Tommy Kippola, Julia Liewendahl, Kati Systä och Tyko Hertzberg som delegater till Jerums höstbolagsstämma; fastställa verksamhetsplanen för ÅASaffärsverksamhet för år 2020; fastställa affärsverksamhetens budget för år 2020; fastställa verksamhetsplanen för ÅAS intressesektor för år 2020; kåravgiftens storlek [...]

23 januari, 2020

Kårstyrelsens beslutslista 2/20

2020-01-23T09:42:06+02:0023 januari, 2020|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 17.1.2020 beslutat att:  anteckna FSF:s kickoff-seminarium den 6-7.2.2020 till kännedom;  arvodera Patrick Schubert för genomfört arbete i samband med formatering av styrelsens bärbara datorer; befullmäktiga GS Öberg och SO Martelin att besluta om arvode för planerande och utförande av styrelseutbildning, i enlighet med tidigare års [...]

26 november, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 21/19

2019-11-26T10:50:50+02:0026 november, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 22.11.2019 beslutat att: välja Moa Brunström som projektkoordinator för Fastlaskiainen 2020; Östra Finlands Nation får använda de redan utdelade projektmedlen till det nya ändamålet; befullmäktiga GS Öberg och SO Oksanen att godkänna Ekvalitas offert på utbildning för trakasseriombud, då den fås; godkänna offerten som fåtts [...]

13 november, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 19/19

2019-11-13T15:34:07+02:0013 november, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 8.11.2019 beslutat att: serviceexpert Markus Heikkilä kommer fungera som trakasseriombud 1.1.2020-31.5.2020; godkänna sitt utlåtande gällande förslag till strategi för Åbo Akademi 2021-2025; ordna tomtejakt på campus och reservera 70 euro för inköpandet av chokladtomtar; skriva under TUO:s uttalande angående finansieringsmodellen av vård; inte delta i [...]

13 november, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 18/19

2019-11-13T15:24:52+02:0013 november, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 1.11.2019 beslutat att: Välja Niklas Grönholm, Patrik Friman, Jesper Kivikoski, Emilia Friis, Amanda Backman, Ronja Mannström, Sofia Nordberg och Isabella Strandén till årsfestkommittén för ÅAS 101; Erbjuda två från personalen möjligheten att delta i Åbo Akademis adventskonsert, då ingen från styrelsen har möjlighet att delta. [...]

13 november, 2019

Fullmäktiges beslutslista 08/19

2019-11-13T15:06:03+02:0013 november, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 25.10.2019 beslutat att: - välja Kati Systä och Calle Wikman till SHVS delegation 2020-2021, Systä som första prioritet; - godkänna de nya stadgarna för Åbo Akademis Studentkår; - fastställa styrelsens ansvarsområden och storlek för 2020, enligt styrelsens förslag; - anteckna den preliminära verksamhetsplanen för 2020 [...]