6 november, 2020

Styrelsens beslutslista 18/20

2020-11-06T12:29:56+02:006 november, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 22.9.2020 beslutat att: reservera 605 € för beställning av ÅAS halarmärken med den uppdaterade designen, samt att befullmäktiga GS Öberg [...]

22 september, 2020

Styrelsens beslutslista 17/20

2020-09-22T16:09:52+03:0022 september, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 8.9.2020 beslutat att: införskaffa en datorskärm åt serviceexperten i Åbo och reserverar medel från budgetposten för IT-anskaffningar; kostnaderna för ordningsvakter [...]

22 september, 2020

Styrelsens beslutslista 16/20

2020-09-22T16:04:20+03:0022 september, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 26.8.2020 beslutat att: befullmäktiga VD Häyry att placera intressesektorns överlikviditet, i enlighet med den presenterade planen; godkänna bokslutet för ÅAS [...]

22 september, 2020

Styrelsens beslutslista 15/20

2020-09-22T15:54:16+03:0022 september, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 18.8.2020 beslutat att: anteckna till kännedom att en ny bärbar dator har införskaffats för SO Martelin; införskaffa informationssäkerhetsskydd till bärbara datorer för [...]

10 september, 2020

Styrelsens beslutslista 14/20

2020-09-10T16:39:48+03:0010 september, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 27.5.2020 beslutat att: godkänna personalförmånerna för år 2020; befullmäktiga GS Öberg och SO Martelin att godkänna inkommande offert från ÅA:s ICT enhet [...]

10 september, 2020

Styrelsens beslutslista 13/20

2020-09-10T16:41:19+03:0010 september, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 13.5.2020 beslutat att:  befullmäktiga SO Martelin och VO Mattsson att besluta om Studentkårens förslag till årets lärare utgående ifrån de nomineringar som [...]

15 maj, 2020

Fullmäktiges beslutslista 3/20

2020-05-15T16:34:00+03:0015 maj, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 31.03.2020 beslutat att: fastställa styrelsens redogörelse för verksamheten år 2019; fastställa Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse för år 2019; behandla revisionsberättelserna [...]

Till toppen