beslutslista

1 oktober, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 15/19

2019-10-01T13:02:45+02:001 oktober, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 27.9.2019 beslutat att: anteckna den ekonomiska rapporten per 31 augusti 2019 till kännedom personalmiddagen den 24.9. var en rekreationskväll som hör till personalförmåner, och kostnaderna för maten därmed tas från budgetposten ”Trivsel”; reservera 70€ för beställning av ÅAS 100 tröjor för personalmedlemmar som än inte [...]

10 september, 2019

Beslutslista 14/19

2019-09-10T12:50:57+02:0010 september, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 9 september 2019 beslutat att: - Konstatera att GS Öberg har namnteckningsrätt, i enlighet med ÅAS stadgar; - Bevilja GS Öberg rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till ÅAS; - Bevilja GS Öberg användarrättigheter till ÅAS intressesektors bankkonton fr.o.m. 2.9.2019; [...]