18 februari, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 04/19

2019-02-18T12:11:06+00:0018 februari, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 15 februari 2019 beslutat att: Godkänna årsfestens budget och program; Reservera 350 € för beställning av ÅAS100-tröjor för styrelse och personal; Reservera 200 € för styrelsebytarkväll; Ersätta deltagaravgiften för de styrelsemedlemmar och delar av personal som deltog i jubileumsmiddagen 12.2; Nominera en kandidat till [...]

4 februari, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 03/19

2019-02-04T08:18:17+00:004 februari, 2019|Categories: beslutslista|

På kårstyrelsens tredje möte fattades beslut om versamhetsplanens preciseringar, kommentarer till Nyytis påverkansstrategi och de prickade in den årliga uppvaktningen av Per Brahe.

18 december, 2018

Kårstyrelsens beslutslista 31/18

2018-12-18T11:46:12+00:0018 december, 2018|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 14 december 2018 beslutat att: Anteckna ekonomisk rapport per den 30 november 2018 till kännedom; Konstatera att GS Dahlbäck har namnteckningsrätt för ÅAS (i enlighet med ÅAS stadgar, 25 §); Bevilja GS Dahlbäck rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats [...]