beslutslista

12 november, 2020

Fullmäktiges beslutslista 6/20

2020-11-12T17:45:40+02:0012 november, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 2.11.2020 beslutat att: bevilja Anna Korkman befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för resten av mandatperioden, samt att kalla in suppleanter enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige och fastställa sammansättningen av fullmäktige; godkänna den tillsatta arbetsgruppens förslag till tillägg i förvaltningsinstruktionen; fastställa styrelsens ansvarsområden [...]

6 november, 2020

Styrelsens beslutslista 21/20

2020-11-06T12:35:39+02:006 november, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 28.10.2020 beslutat att: återremittera ärendet om upplägget för utbetalning av arvoden åt studentrepresentanter; välja Joonas Karlsson, Eva Aspnäs, Axel Rantanen, Elisabeth Järnefelt, Annika Eklund, Jan-Erik Kress och Hanna Orrenius som medlemmar till årsfestkommittén; välja Sara Hagman till studentrepresentant till styrgruppen för Peppi-projektet. [...]

6 november, 2020

Styrelsens beslutslista 20/20

2020-11-06T12:32:19+02:006 november, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 21.10.2020 beslutat att: anteckna den ekonomiska rapporten per 30 september 2020 till kännedom; godkänna utkastet till budget för år 2021 inför fullmäktiges remiss och befullmäktiga GS Öberg och SO Martelin att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling; godkänna utkastet till verksamhetsplan för år [...]

6 november, 2020

Styrelsens beslutslista 19/20

2020-11-06T12:30:45+02:006 november, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 30.9.2020 beslutat att: befullmäktiga styrelsemedlem Ahlbäck att samla in och skicka ÅAS kommentarer till OVVS strategi före deadline; lediganslå årsfestkommittén med intresseanmälan som utgår 18.10.2020 kl. 23.59, samt att årsfestkommittén väljs av styrelsen i samråd med årsfestmarskalken den 21.10.2020. I årsfestkommitténs sammansättning strävas efter att [...]

6 november, 2020

Styrelsens beslutslista 18/20

2020-11-06T12:29:56+02:006 november, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 22.9.2020 beslutat att: reservera 605 € för beställning av ÅAS halarmärken med den uppdaterade designen, samt att befullmäktiga GS Öberg och KOM Saloniemi att beställa halarmärken; utdelade projektmedel kan användas för ett annat projekt än det ansökta eller för den allmänna verksamheten om det inte [...]

6 november, 2020

Fullmäktiges beslutslista 5/20

2020-11-06T10:22:12+02:006 november, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 24.09.2020 beslutat att: Bevilja Jonathan Nyström befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för höstterminen 2020, och Otto Väärä för läsåret 2020-2021, samt konstatera förlorandet av valbarhet för Sara Karlsson och Jennifer Salo. Fullmäktige beslutade att kalla in suppleanter enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige [...]

22 september, 2020

Styrelsens beslutslista 17/20

2020-09-22T16:09:52+03:0022 september, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 8.9.2020 beslutat att: införskaffa en datorskärm åt serviceexperten i Åbo och reserverar medel från budgetposten för IT-anskaffningar; kostnaderna för ordningsvakter och de behövliga loven för gulnäbbsakademin i Vasa tas från budgetposten för evenemang; styrelse och personal deltar i FSF höstseminarium i enlighet med framfört förslag; [...]

22 september, 2020

Styrelsens beslutslista 16/20

2020-09-22T16:04:20+03:0022 september, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 26.8.2020 beslutat att: befullmäktiga VD Häyry att placera intressesektorns överlikviditet, i enlighet med den presenterade planen; godkänna bokslutet för ÅAS 101:sta årsfest; fastslå ett arvode på 500€ och lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk för år 2021, med en intresseanmälan som öppnar den 9.7. och avslutas den [...]

22 september, 2020

Styrelsens beslutslista 15/20

2020-09-22T15:54:16+03:0022 september, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 18.8.2020 beslutat att: anteckna till kännedom att en ny bärbar dator har införskaffats för SO Martelin; införskaffa informationssäkerhetsskydd till bärbara datorer för maximalt 350 euro, samt skyddsfodral för maximalt 500 euro. SO Martelin och GS Öberg befullmäktigas att göra beställningen; befullmäktiga SO Martelin och VO Mattsson att [...]

10 september, 2020

Styrelsens beslutslista 14/20

2020-09-10T16:39:48+03:0010 september, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 27.5.2020 beslutat att: godkänna personalförmånerna för år 2020; befullmäktiga GS Öberg och SO Martelin att godkänna inkommande offert från ÅA:s ICT enhet gällande bärbar dator åt kommunikatör Saloniemi; låta bygga ett nytt mötesutrymme på kårkansliet i Åbo, samt att godkänna den inkomna offerten från Inlook; uppdraget som [...]