beslutslista

20 maj, 2020

Styrelsens beslutslista 12/20

2020-05-20T17:11:59+03:0020 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 29.4.2020 beslutat att: dela ut projektmedel för år 2020 enligt VO Mattssons och styrelsemedlem Björks förslag; SO Martelin och VO Mattsson deltar i Humanistiska föreningens ”en timme Valborg”.

15 maj, 2020

Fullmäktiges beslutslista 4/20

2020-05-15T16:42:50+03:0015 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 04.05.2020 beslutat att: anteckna den ekonomiska rapporten per 3/20 till kännedom; beakta jämställdhetslagens stadganden i beslutet om val av en studentrepresentant till ÅA:s styrelse, samt att välja Patrick Schubert till studentrepresentant till ÅA:s styrelse; välja Gabriella Raittila som suppleant till universitetskollegiet för Åbo Akademi; välja [...]

15 maj, 2020

Fullmäktiges beslutslista 3/20

2020-05-15T16:34:00+03:0015 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 31.03.2020 beslutat att: fastställa styrelsens redogörelse för verksamheten år 2019; fastställa Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse för år 2019; behandla revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och Åbo Akademis Studentkår för år 2019 samt antecknar dem till kännedom; fastställa bokslutet för Åbo Akademis Studentkår för år 2019. [...]

4 maj, 2020

Styrelsens beslutslista 10/20

2020-05-04T11:35:42+03:004 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , , , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 17.4.2020 beslutat bl.a. att inleda ett samarbete med Åbo Akademi för att göra universitetet grönare och hållbarare, samt att ge som uppgift till miljöutskottet att kartlägga läget på universitetet och komma på målsättningar och ändringsförslag.

4 maj, 2020

Styrelsens beslutslista 9/20

2020-05-04T11:21:47+03:004 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 9.4.2020 beslutat bl.a. att ordna SEKSMYY distansträff tillsammans med Åbo Universitets Studentkår (TYY) och anteckna enkäten om hur coronasituationen påverkar studenternas studievardag till kännedom.

4 maj, 2020

Styrelsens beslutslista 8/20

2020-05-04T11:32:40+03:004 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 25.3.2020 beslutat bl.a. att inhibera vårens evenemang som kräver fysisk närvaro tills vidare, samt att de evenemang som går att skjutas upp tills hösten skjuts tills vidare upp på grund av coronavirus.

4 maj, 2020

Styrelsens beslutslista 7/20

2020-05-04T10:54:17+03:004 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 11.3.2020 beslutat bland annat att fastställa redaktionen för Errores S:tae Valpurgis samt tillsammans med YLE, Brahe Djäknar och Florakören ordna den traditionsenliga Wappen på Vårdberget.

4 mars, 2020

Styrelsens beslutslista 6/20

2020-03-04T11:42:47+02:004 mars, 2020|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 28.2.2020 beslutat att: välja Mari Saloniemi till kommunikatör för ÅAS; konstatera att ÅAS har skickat in sitt utlåtande gällande ÅA:s fastighetsstrategi; godkänna sina reviderade principer för ÅAS representation; befullmäktiga styrelsemedlem Björk och SO Martelin att godkänna den förmånligaste offerten på banderoll och beställa den till [...]

4 mars, 2020

Styrelsens beslutslista 5/20

2020-03-04T11:05:19+02:004 mars, 2020|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 11.2.2020 beslutat att: godkänna årsfestens budget och program; fastslå kriterier och avgift för föreningars deltagande på specialföreningsmässorna enligt följande; specialföreningar samt föreningar under Åbo Akademi som är under ett år gamla deltar gratis, medan andra föreningar som uppfyller kriterierna betalar 20€ för deltagande; i mån [...]