21 december, 2020

Styrelsens beslutslista 25/20

2020-12-21T12:24:31+02:0021 december, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 16.12.2020 beslutat att: bevilja alla sex specialföreningar som ansökte nyttjanderätt för Specialföreningskansliet och befullmäktiga studentkulturansvarige 2021 och serviceexpert Heikkilä att med nationerna lösgöra skåp som Aqua Vitae Aboensis får till användning i SFK. Samt att bevilja förrådsutrymmen i källarvåningen till Axelbandet och ESN. Styrelsen godkände [...]

21 december, 2020

Styrelsens beslutslista 24/20

2020-12-21T12:24:22+02:0021 december, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 9.12.2020 beslutat att: befullmäktiga SEV Ehn och styrelsemedlem Björk att införskaffa spel enligt bilaga till Havtornen, för 250€ som fåtts i årsfestgåva av specialföreningar; reservera 1150 euro från penninginsamlingen som gjordes i samband med ÅAS100 firandet för aktiviteter till Havtornsgången, samt befullmäktiga styrelsemedlem Ahlbäck och [...]

21 december, 2020

Fullmäktiges beslutslista 1/21

2020-12-21T12:00:59+02:0021 december, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 11.12.2020 beslutat att: Välja Lindholm DRV och Nordman DRV som rösträknare och protokolljusterare för mötet; Välja Anton Laakso till ordförande, Jonatan Wikström som medlem och Robert Wetterstein som expertmedlem till ekonomidirektionen för perioden 1.1.2021–31.12.2022; Välja Joonas Karlsson till styrelseordförande för år 2021; Anteckna till kännedom [...]

21 december, 2020

Fullmäktiges beslutslista 7/20

2020-12-21T12:00:13+02:0021 december, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 10.12.2020 beslutat att: Välja Wikström ÅVSS och Pasanen GV till rösträknare och protokolljusterare för mötet; bevilja Rosanna Fellman och Sini Lamoureux befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för resten av mandatperioden, samt Fredric Andergård befrielse för vårterminen 2021. Fullmäktige beslutade att kalla in suppleanter enligt bestämmelserna [...]

4 december, 2020

Styrelsens beslutslista 23/20

2020-12-04T17:44:54+02:004 december, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 25.11.2020 beslutat att: fastställa fördelningsgrunderna för arvoden åt studentrepresentanter; hyra ut lagerutrymme i föreningskansli och Havtornen för perioden 01.01.2021 - 31.12.2022, samt beslutat om användarrätt för föreningskansli för perioden 01.01.2021 - 31.12.2022. Styrelsen beslutade att befullmäktiga SO Martelin GS Öberg och styrelsemedlem Björk att godkänna [...]

4 december, 2020

Styrelsens beslutslista 22/20

2020-12-04T17:38:10+02:004 december, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 18.11.2020 beslutat att: anteckna till kännedom, att ÅAS samarbetar med ÅA i tre ansökningar till UKM; ÅAS inför ett samarbetsavtal med Stiftelsen för Åbo Akademi, och att avtalet kommer att träda i kraft 1.1.2021; avsluta Studentföreningen vid PF bankkonto, och att pengarna överförs till ÅAS [...]

12 november, 2020

Fullmäktiges beslutslista 6/20

2020-11-12T17:45:40+02:0012 november, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 2.11.2020 beslutat att: bevilja Anna Korkman befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för resten av mandatperioden, samt att kalla in suppleanter enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige och fastställa sammansättningen av fullmäktige; godkänna den tillsatta arbetsgruppens förslag till tillägg i förvaltningsinstruktionen; fastställa styrelsens ansvarsområden [...]

6 november, 2020

Styrelsens beslutslista 21/20

2020-11-06T12:35:39+02:006 november, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 28.10.2020 beslutat att: återremittera ärendet om upplägget för utbetalning av arvoden åt studentrepresentanter; välja Joonas Karlsson, Eva Aspnäs, Axel Rantanen, Elisabeth Järnefelt, Annika Eklund, Jan-Erik Kress och Hanna Orrenius som medlemmar till årsfestkommittén; välja Sara Hagman till studentrepresentant till styrgruppen för Peppi-projektet. [...]

6 november, 2020

Styrelsens beslutslista 20/20

2020-11-06T12:32:19+02:006 november, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 21.10.2020 beslutat att: anteckna den ekonomiska rapporten per 30 september 2020 till kännedom; godkänna utkastet till budget för år 2021 inför fullmäktiges remiss och befullmäktiga GS Öberg och SO Martelin att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling; godkänna utkastet till verksamhetsplan för år [...]

6 november, 2020

Styrelsens beslutslista 19/20

2020-11-06T12:30:45+02:006 november, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 30.9.2020 beslutat att: befullmäktiga styrelsemedlem Ahlbäck att samla in och skicka ÅAS kommentarer till OVVS strategi före deadline; lediganslå årsfestkommittén med intresseanmälan som utgår 18.10.2020 kl. 23.59, samt att årsfestkommittén väljs av styrelsen i samråd med årsfestmarskalken den 21.10.2020. I årsfestkommitténs sammansättning strävas efter att [...]

Till toppen