beslutslista

24 januari, 2020

Fullmäktiges beslutslista 1/20

2020-01-24T14:06:21+02:0024 januari, 2020|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 5.12.2019 beslutat att: välja Frans Villanen till fullmäktigeordförande, Ida Nordell till första vice ordförande och Vilma Jaakkola till andra vice ordförande för år 2020; välja Rachel Nygård-Taxell och Jarkko Kaplin som expertmedlemmartill ekonomidirektionenför perioden 1.1.2020-31.12-2021, och Rasmus Lundmark som ekonomidirektionens vice ordförande; välja Matias Martelin [...]

24 januari, 2020

Fullmäktiges beslutslista 9/19

2020-01-24T13:54:50+02:0024 januari, 2020|Categories: beslutslista, Okategoriserade|

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 4.12.2019 beslutat att: välja Calle Wikman, Rebecka Behm, Tommy Kippola, Julia Liewendahl, Kati Systä och Tyko Hertzberg som delegater till Jerums höstbolagsstämma; fastställa verksamhetsplanen för ÅASaffärsverksamhet för år 2020; fastställa affärsverksamhetens budget för år 2020; fastställa verksamhetsplanen för ÅAS intressesektor för år 2020; kåravgiftens storlek [...]

23 januari, 2020

Kårstyrelsens beslutslista 2/20

2020-01-23T09:42:06+02:0023 januari, 2020|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 17.1.2020 beslutat att:  anteckna FSF:s kickoff-seminarium den 6-7.2.2020 till kännedom;  arvodera Patrick Schubert för genomfört arbete i samband med formatering av styrelsens bärbara datorer; befullmäktiga GS Öberg och SO Martelin att besluta om arvode för planerande och utförande av styrelseutbildning, i enlighet med tidigare års [...]

26 november, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 21/19

2019-11-26T10:50:50+02:0026 november, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 22.11.2019 beslutat att: välja Moa Brunström som projektkoordinator för Fastlaskiainen 2020; Östra Finlands Nation får använda de redan utdelade projektmedlen till det nya ändamålet; befullmäktiga GS Öberg och SO Oksanen att godkänna Ekvalitas offert på utbildning för trakasseriombud, då den fås; godkänna offerten som fåtts [...]

13 november, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 19/19

2019-11-13T15:34:07+02:0013 november, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 8.11.2019 beslutat att: serviceexpert Markus Heikkilä kommer fungera som trakasseriombud 1.1.2020-31.5.2020; godkänna sitt utlåtande gällande förslag till strategi för Åbo Akademi 2021-2025; ordna tomtejakt på campus och reservera 70 euro för inköpandet av chokladtomtar; skriva under TUO:s uttalande angående finansieringsmodellen av vård; inte delta i [...]

13 november, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 18/19

2019-11-13T15:24:52+02:0013 november, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 1.11.2019 beslutat att: Välja Niklas Grönholm, Patrik Friman, Jesper Kivikoski, Emilia Friis, Amanda Backman, Ronja Mannström, Sofia Nordberg och Isabella Strandén till årsfestkommittén för ÅAS 101; Erbjuda två från personalen möjligheten att delta i Åbo Akademis adventskonsert, då ingen från styrelsen har möjlighet att delta. [...]

13 november, 2019

Fullmäktiges beslutslista 08/19

2019-11-13T15:06:03+02:0013 november, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 25.10.2019 beslutat att: - välja Kati Systä och Calle Wikman till SHVS delegation 2020-2021, Systä som första prioritet; - godkänna de nya stadgarna för Åbo Akademis Studentkår; - fastställa styrelsens ansvarsområden och storlek för 2020, enligt styrelsens förslag; - anteckna den preliminära verksamhetsplanen för 2020 [...]

31 oktober, 2019

Fullmäktiges beslutslista 07/19

2019-10-31T15:16:45+02:0031 oktober, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 27.9.2019 beslutat att: - Nominera Anna Oksanen som ÅAS kandidat för FSF styrelse år 2020; - Bevilja befrielse åt ledamöterna Alfthan och Storbjörk för resten av mandatperioden; - Välja Veera Julin till Niklas Grönholms personliga suppleant till unikollegiet; - Välja följande personer som ÅAS delegater till [...]

29 oktober, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 17/19

2019-10-29T12:57:03+02:0029 oktober, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 25.10.2019 beslutat att: inte ersätta alkoholinköp i någon form; inleda diskussion med taxibolaget Kajon, angående eventuellt samarbete; SOM Lindblad deltar i nätverksträff för studerandes välmående den 18.11 i Helsingfors; ge GS Öberg i uppdrag att utreda med VD Häyry ifall ekonomisektorns personal har möjlighet att [...]

11 oktober, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 16/19

2019-10-11T10:41:46+02:0011 oktober, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 10.10.2019 beslutat att: befullmäktiga SO Oksanen och GS Öberg att komplettera budgetutkastet inför fullmäktiges remissbehandling;  skicka SO Oksanen till periferipanelen tillsammans med en stödperson från FSF:s delegation. Kostnaderna tas från budgetpost ”resor och inkvartering”; godkänna utkastet till verksamhetsplan för år 2020 inför fullmäktiges remiss och [...]