Fullmäktiges möteshandlingar

Fullmäktiges möteshandlingar hittas bakom denna länk och kräver inloggning.

Kårmedlemmar har rätt att se fullmäktiges möteshandlingar. De finns till påseende på vårt kansli på Kåren i Åbo. Om du inte kan ta dig dit under våra öppettider kan du kontakta generalsekreteraren (gs@studentkaren.fi) för specialarrangemang.