>>Marlirummet
Marlirummet 2017-08-31T08:38:47+00:00

Marlirummet

Kårmedlemmar och specialföreningar kan hyra Marlirummet som finns på Kårens bakgård. Det kostar 40 euro att hyra Marlirummet / dygn.

Studentkåren närstående föreningar och Åbo Akademis alumner kan hyra Marlirummet för 100 euro.

Externa privatpersoner och föreningar eller företag kan hyra Marlirummet för 150 euro.

Marlirummet bokas via kanslisekreteraren på Kårens kansli.

Hyran ska betalas in på ÅAS konto FI25 1743 3000 0191 03 med referensnummer ”30708” senast två bankdagar innan du hämtar ur nyckeln. Ta med kvittot på betalningen där arkiveringskoden framkommer till kårkansliet vid utkvittering av nycklar. Ett avtal undertecknas i samband med utkvitteringen av nycklar.

Max 20 personer får vistas i Marlirummet.

Bokning och ytterligare information fås på Kårens kansli. Vänligen observera att en förening eller privatperson får ha högst tre bokningar åt gången.