Marlirummet

Marlirummet 2017-10-02T11:45:19+00:00

Marlirummet

Kårmedlemmar & ÅAS Specialföreningar

40per dygn
  • + möjlighet att boka bastun (förutsatt att den inte bokats av någon annan)

Studentkåren närstående föreningar & ÅA-alumner

100per dygn
  • + möjlighet att boka bastun (förutsatt att den inte bokats av någon annan)

Externa gäster

150per dygn
  • Bastun bokad till er, separata uppvärmningskostnader tillkommer ifall ni vill använda den

Max 20 personer får vistas i Marlirummet.

Bokning och ytterligare information fås på Kårens kansli. Vänligen observera att en förening eller privatperson får ha högst tre bokningar åt gången.