Kårens bastu

Kårens bastu måste bokas minst fem dagar på förhand. Bastun bokas endast för hela timmar, och bastun kan bara värmas upp mellan kl. 14 och 23. Bastun kostar 30 € för första timmen och därefter 15 € per timme. Specialföreningar och kårmedlemmar får rabatt. I bastun ryms 10 personer.

Bastun bokas via ÅAS webshop.