Kårens bastu 2017-10-31T13:09:34+00:00

Kårens bastu

Kårens bastu måste bokas minst två dagar på förhand. Bastun bokas endast för hela timmar, och bastun kan bara värmas upp mellan kl. 14 och 23. Bastun kostar 20 € för första timmen och därefter 10 € per timme. Den totala kostnaden faktureras i efterhand. I bastun ryms 10 personer.

Bekanta dig med kårbastuns regler på förhand. Med fördel kan du skriva ut dem och fylla i blanketten färdigt innan du kommer till kårkansliet för att kvittera ut nyckeln till bastun.

Bastun bokas via ÅA:s resursbokning. Alla bokningar måste bekräftas innan de träder i kraft.