Kårprylar2017-11-28T12:12:36+00:00

Kårprylar för högtidliga fester

Följande kårprylar kan hyras från kansliet på Kåren:

 Pryl Garantiavgift
Marskalkstav Kopia, originalet lånas inte ut. 100 €
Marskalksband Max. 2 st. 20 € / st
Snapsklocka 50 €
Finlands flagga 50 €
Fanfot Enkel eller dubbel 50 €
Vita handskar Per par (M/L/XL) 15 €
  1. Kårprylar lånas endast ut åt specialföreningar inom ÅAS.
  2. Bokning av kårprylar sker genom att mejla kansli@studentkaren.fi eller på kårens kansli, öppet vardagar kl. 12-15.
  3. I samband med utlåningen uppbärs det en garantiavgift kontant för varje kårpryl. Se priserna ovan.
  4. Kårprylarna utlånas mot kvittering och betalning samma dag som tillställningen ordnas eller sista vardagen före tillställningen. OBS! Kårprylarna utlånas endast under kanslitid måndag-fredag, klockan 12-15.
  5. Personen som för specialföreningens vägnar kvitterar ut kårprylar är personligen ansvarig för kårprylarna ända tills de återlämnats till Kårkansliet under kanslitid.
  6. Kårprylarna bör returneras till Kårkansliet före klockan 13.00 följande vardag när Kårkansliet är öppet.
  7. Om kårprylarna lämnas in försent (se punkt 6) uppbärs en straffavgift på 10 euro per försenad kårpryl per dag (efter kl.13 samma dag).
  8. Om någon kårpryl returneras som söndrig, smutsig eller inte alls returneras, har ÅAS rätt att behålla garantiavgiften i helhet eller delvis enligt  generalsekreterarens, eller vid förfall för denna, styrelseordförandes, beslut. ÅAS har också rätt att kräva ytterlig ersättning för införskaffandet av en ny kårpryl i stället för den trasiga eller den borttappade kårprylen.