Kårprylar för högtidliga fester

Följande kårprylar kan lånas från kansliet på Kåren:

 Pryl
Marskalkstav Kopia, originalet lånas inte ut.
Marskalksband Max. 2 st.
Snapsklocka
Finlands flagga
Fanfot Enkel eller dubbel
Vita handskar Per par (M/L/XL)
  1. Kårprylar lånas endast ut åt specialföreningar inom ÅAS.
  2. Bokning av kårprylar sker genom att mejla kansli@studentkaren.fi eller på kårens kansli, öppettider ovan högst upp.
  3. Kårprylarna utlånas mot kvittering samma dag som tillställningen ordnas eller sista vardagen före tillställningen.
    OBS! Kårprylarna utlånas endast under kanslitid, nämnt ovan.
  4. I samband med kvitteringen godkänner man att om någon kårpryl returneras som söndrig, smutsig eller inte alls returneras, har ÅAS rätt att fakturera låntagaren på den summa som det kostar att ersätta skadan, antingen genom att införskaffa ny motsvarande eller genom att reparera. Minimiersättningen är 20 euro.
  5. Personen som för specialföreningens vägnar kvitterar ut kårprylar är personligen ansvarig för kårprylarna ända tills de återlämnats till Kårkansliet under kanslitid.
  6. Kårprylarna bör returneras till Kårkansliet före klockan 13.00 följande vardag när Kårkansliet är öppet.
  7. Om kårprylarna lämnas in försent (se punkt 6) uppbärs en straffavgift på 10 euro per försenad kårpryl per dag (efter kl. 13 samma dag).