Geologicum

Geologicum är en historisk byggnad belägen bakom domkyrkan i Åbo, alltså i närheten av såväl campusområdet som Kåren.

Geologicum byggdes 1831-1838. Huset användes länge av geologisk-mineralogiska institutionen men efter deras flytt till Geohuset användes huset främst av den matematiska institutionen. Under 2021-2022 har ÅAS haft möjlighet att erbjuda specialföreningarna i Åbo egna utrymmen i Geologicum.

Ett fortlöpande hyresavtal om utrymmen har tecknats mellan ÅA och ÅAS. ÅAS ansvarar över att fördela utrymmen mellan föreningarna och tecknar avtal med dem. Föreningarna får närmare 600 kvadratmeter till sitt förfogande, vilket ger dem verktyg att även i fortsättningen vara en vital del av studielivet i Åbo. 

Just nu har 26 föreningar, ÅAS inkluderat, ett eget eller delat rum i Geologicum. Det finns två gemensamma utrymmen på våning ett och två på andra våningen, på den andra våningen hittar man även den så kallade Knarrsalen.

Alla studerande med en grå HID-nyckel har möjlighet att utnyttja Geolgicums allmänna utrymmen eller komma förbi och hälsa på föreningarna mellan kl 9:00-18:00.

ÅAS vill rikta ett tack inte enbart till ÅA utan även Stiftelsen för Åbo Akademi, som äger byggnaden.