Jag ska på utbyte, måste jag ändå betala kåravgiften och närvaroanmäla mig?

Det är i nuläget inte tvång på att vara närvaroanmäld vid hemuniversitetet under den termin eller terminer när man är på utbyte. Men, för att underlätta registreringen av studieprestationer under ditt utbytesår, och för att inte riskera att FPA avbryter ditt studiestöd på grund av att du varit frånvaroanmäld, rekommenderar vi att du närvaroanmäler dig också medan du är på utbyte.

Till toppen