Jag har inte möjlighet att hämta läsårsdekalen från kårkansliet. Kan jag få den på posten?

På grund av risken för missbruk kan inte lösa läsårsdekaler delas ut utan de måste fästas direkt på studiekortet.

Ifall du inte har möjlighet att komma till Åbo eller Vasa för att hämta din läsårsdekal kan du ge ditt studiekort och en skriftlig fullmakt åt någon kompis som rör sig på studieorten.

Ifall detta inte är möjligt kan du också lösa det genom att posta följande till studentkåren (Tavastgatan 22, 20500 ÅBO):

  1. Ditt studiekort
  2. Kvitto på betald kåravgift
  3. Kopia av ID (körkort ok)
  4. Följebrev där du berättar vem du är och vad som önskas
  5. Returkuvert som är färdigt frankerat och adresserat till din adress.

Om något av detta saknas kan vi inte fullfölja dekalbytet. Vänligen observera att detta sker helt och hållet på studentens eget ansvar, om kortet t.ex. försvinner i posten är inte studentkåren ansvarig för att skaffa nytt kort eller motsvarande.

Det elektroniska studiekortet Frank App behöver dock ingen läsårsdekal och är lika giltigt som det fysiska studiekortet.

Till toppen