Hur länge är den gamla läsårsdekalen i kraft?

Läsårsdekalen är i kraft en månad efter periodens slut. En läsårsdekal för hela läsåret är således i kraft till och med 31.08 (gäller också då man varit närvaroanmäld enbart för våren), medan en läsårsdekal för bara hösten är i kraft till och med 31.01.

För att använda Studenthälsans tjänster måste du dock alltid ha betalt kåravgiften för den ifrågavarande terminen.

Om du inte ännu hämtat ny läsårsdekal kan du ladda ner FrankApp till din telefon som fungerar som elektroniskt studiekort. OBS! Tills vidare är dock FrankApp giltig till och med periodens slut och inte längre än det. Så har du bara närvaroanmält dig för hösten så visar FrankApp att du är frånvaroanmäld från och med 01.01.

Till toppen