Vad då kåravgift?

Studentkårens medlemsavgift, kåravgiften, för läsåret 2020–2021 ska betalas av alla grundexamensstuderande för att kunna bedriva studier vid Åbo Akademi under läsåret (1.8–31.7).

Kåravgiften för grundexamensstuderande för läsåret 2020–2021 är 92,50 euro och för forskarmedlemmar 64,00 euro. Du betalar kåravgiften i samband med att du gör din läsårs- eller terminsanmälan.

Till toppen