Frank App säger att jag inte är närvaroanmäld, vad ska jag göra?

1. Uppdatera appen

Om det finns en nyare version av Frank App meddelar äldre versioner felaktigt att du inte är närvaroanmäld. Genom att hålla appen uppdaterad undviker du problemet.

2. Jag har nyligen närvaroanmält mig, men Frank App visar fortfarande att jag är frånvaroanmäld!

Frank får uppgifter om studerande av ÅA, och den överföringen tar i dagens läge några dagar. Tyvärr är lösningen ingen annan än att vänta.

3. Jag var närvaroanmäld förra terminen, borde inte det vara giltigt till slutet av januari/september?

På läsårsdekalen står det hur länge den är giltig. Exempelvis bara höstterminen (1/202x) är giltig till och med slutet av januari, medan läsårsdekaler för våren/hela läsåret (9/202x) är giltiga till och med slutet av september. Frank App kapar dock av direkt den 1 januari och den 1 augusti.

Till toppen