Jag är forskarstuderande. Ska jag betala kåravgift?

Som forskarstuderande väljer du själv om du vill betala kåravgift eller inte. Kåravgiften för forskarstuderande är 64,00 euro för hela läsåret. Som medlem av studentkåren får du som forskarstuderande tillgång till all service på studentkårens kansli.

Forskarmedlemmar får även rabatt på kårrestaurangerna. Från och med 1.8.2009 får forskare tyvärr inte använda sig av Studenthälsans hälsovårdstjänster. Forskare kan få ett studentkort med vilket man får rabatter på bl.a. museer, simhallar osv. men inte på tåg och bussar.
Kortet beställs från Frank.

Förmåner för forskare som betalat kåravgiften:
– Rabatterade luncher vid Kb Gadolinia [Café Kåren, Café Gado, Café Arken, Café Fänriken]
– Juridisk rådgivning och studentpräst
– All service på Kårens kanslier
(kårprylar, hyra lokaler, rådgivning m.m.)
– Studentboende på Tavasthem och TYS
Hostel
– Beställning av studiekort
– Rätt att rösta och ställa upp i Kårvalet

Till toppen