Kan jag betala för ett halvt år i taget?

Om du vill närvaroanmäla dig för enbart höstterminen kan du betala halva kåravgiften, dvs. 32,00 euro. Då ska du komma ihåg att frånvaroanmäla dig för våren. Ifall du sedan ändå bestämmer dig för att studera också på våren kan du betala den andra halvan vid årsskiftet. Det ska göras senast den 14.1.2022. Efter det uppbär Åbo Akademi en återinskrivningsavgift på 35,00 euro.

Till toppen