Laddar Evenemang

Välkomna med på Studentkårens och SF-klubbens paneldebatt!

Måndag den 20 mars ordnar Åbo Akademis Studentkår i samarbete med SF-klubben paneldebatt på Kåren för att uppmärksamma det kommande riksdagsvalet. Debatten kommer ta avstamp i OTUS-utkomstenkät och under debatten diskuterar inbjudna riksdagsvalskandidater frågor som berör studerandes ekonomiska situation.

Ska du rösta i riksdagsvalet men är osäker på hur du ska rösta? Eller är du annars intresserad av frågor som berör studievardagen? I så fall är evenemanget någonting för dig.
Debatten sker i festsalen på Kåren och börjar klockan 17.00. Under debatten har publiken möjlighet att ställa frågor. Frågor kan även sändas in på förhand via Lyyti-länken nedan.

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla och ingen anmälan krävs. Under evenemanget kommer baren vara öppen.

Skicka in frågor via vår Lyytiblankett.

VAD? Paneldebatt
VAR? Festsalen, Kåren (Tavastgatan 22)
NÄR? Måndag 20 mars, kl. 17.00–19.00

Vi ses!


Welcome to the Student Union’s and SF-klubben’s panel debate!

On 20 March, the Student Union of Åbo Akademi University (ÅAS) in cooperation with SF-klubben is organizing a panel debate at Kåren to draw attention to the upcoming parliamentary elections. The debate will deal with the OTUS-survey and during the debate, invited parliamentary election candidates discuss issues affecting students’ financial situation.

Are you able to vote in the Finnish parliamentary election, but unsure how to vote? Or are you otherwise interested in questions that affect daily life as a student? If so, this event is for you.
The debate takes place in the Ball Room at Kåren and begins at 5 p.m. During the event, the audience has the opportunity to ask questions. Questions can also be submitted in advance via the lyyti-link below.

The event is free of charge and open to everyone and no registration is required. The bar is open during the event.

Submit questions via our Lyyti questionnaire.

WHAT? Panel debate
WHERE? The Ball Room, Kåren (Tavastgatan 22)
WHEN? 20 March, from 5 p.m to 7 p.m.

Please note that the debate is held in Swedish.

Hope to see you there!

Share This Story, Choose Your Platform!

Till toppen