Laddar Evenemang

Online diskussion: Världen producerar tillräckligt med mat för att räcka åt alla – Hur kan vi försäkra att ingen behöver gå hungrig?

Fairtrade Finland tillsammans med ISYY, ÅAS och FSF
Tisdag 8.11 kl. 14.00–15.15 online

Alla har en grundläggande mänsklig rättighet till tillräcklig, säker och näringsrik mat varje dag. Det produceras idag tillräckligt med mat för att mätta alla på planeten, men svälten ökar i vissa delar av världen och miljontals människor anses vara ”kroniskt undernärda”. Dessutom har coronaviruspandemin, Rysslands invasion av Ukraina och den förvärrade klimatkrisen har alla haft en allvarlig påverkan på tillgången på mat.

Varför har nästan 700 miljoner människor inte tillräckligt att äta, trots att det produceras tillräckligt med mat för att räcka till alla i världen? Är det ens möjligt att äta ekologiskt och etiskt – och vad kan studerande göra? Kan arbetarnas rättigheter skyddas genom att företagen tvingas beakta mänskliga rättigheter?

De här frågorna kommer behandlas i en paneldiskussion med experter från Fairtrade Finland tisdagen den 8 november klockan 14.00–15.15. Diskussionen ordnas på engelska. Anmäl dig här (öppnas i en ny flik).

 

***

 

Online discussion: The world produces enough food to feed everyone – How can we ensure no one goes hungry?

Fairtrade Finland together with ISYY, ÅAS & SYL
Tuesday 8 November at 2–3.15 p.m., online

Everyone has a basic human right to sufficient, safe and nutritious food every day. Enough food is produced today to feed everyone on the planet, but hunger is on the rise in some parts of the world, and millions of people are considered to be “chronically undernourished”. Additionally, the coronavirus pandemic, Russia’s invasion of Ukraine and the worsening climate crisis all have a severe impact on food security.

Why do nearly 700 million people not have enough to eat, despite there being more than enough food for everyone in the world? Is it even possible to eat ethically and ecologically – and what can students do? Can mandatory human rights due diligence safeguard workers rights?

These questions will be addressed in a panel discussion with Fairtrade Finland experts to be held on Tuesday, 8 November from 2 to 3.15 pm. The event is held in English. Register here (opens in a new tab).

Share This Story, Choose Your Platform!

Till toppen