Laddar Evenemang

Röda Korsets och ÅAS logo, text: ÅAS insamling till hungerdagen, ÅAS fundraising to the hunger day

ÅAS-insamling till hungerdagen

Åbo Akademis Studentkår har startat en insamling till Röda Korsets Hungerdag. Under Hungerdagen samlas medel in till katastroffonden.

Det är möjligt att donera även efter de officiella insamlingsdagarna. Varje cent och euro räknas – din hjälp är värdefull!

Med din hjälp kan Röda Korset hjälpa offer för naturkatastrofer och krig över hela världen. I Finland ges stöd till offer för plötsliga olyckor, såsom bränder. Donationer upprätthåller beredskapet för volontärer att agera i krissituationer. Genom att donera skyddar du de mest sårbara. Du behöver inte ha mycket pengar för att donera: 1 euro hjälper!

Donera här [länk]

***

ÅAS fundraising to the Hunger Day

The Student Union of Åbo Akademi University has started a fundraiser to the Hunger Day. Hunger Day funds will be collected for the Disaster Relief Fund.

It is also possible to donate after the official fundraising time has passed. Every cent and euro counts – your help is valuable!

With your help Red Cross helps victims of natural disasters and war all over the world. In Finland, aid is offered to victims of sudden accidents, such as fires. Donations also maintain the preparedness of volunteers to act in crisis situations. You are protecting the most vulnerable. You don’t need a lot of money to donate: 1 euro helps!

Donate here [link]

Share This Story, Choose Your Platform!

Till toppen