Laddar Evenemang

[In English below]

Välkomna till Gulnäbbsakademin 2020!

Detta år kommer evenemanget ordnas på annorlunda vis än tidigare för att kunna garantera allas säkerhet. Tillställningen kommer att hållas utomhus på Arkens innergård och delas upp på två dagar för att minska på trängseln. I år kommer tyvärr inte föreningar utanför Åbo Akademi eller företag att få delta på grund av Åbo Akademis restriktioner och att antalet platser i år är färre. Mer praktiskt information om bland annat säkerhetsarrangemangen och anmälningen kommer inom kort!
Föreningarna kommer delas upp i två grupper och tilldelas den dagen de kommer få delta på tillställningen. Så pricka in 9.9-10.9 kl. 16.00-18.00 i kalendern för årets Gulnäbbsakademi!
Såväl gulisar som gamyler är välkommna att bekanta sig med föreningsutbudet i Åbo.
Alla ÅA föreningar är välkomna att delta och visa sin existens för nya som gamla studerande och förhoppningsvis hova in mängder av nya medlemmar!
För mera information och vid eventuella frågor vänligen kontakta Anders (vo@studentkaren.fi).

****

Welcome to Freshers’ Fair 2020!

This year’s Fresher´s fair will be different than previous years due to safety precautions. The fair will take place at the courtyard of Arken and takes place over two days. Unfortunately, this year associations outside ÅAU and other companies cannot participate due to ÅAU’s restrictions, and the number of places will be fewer. More practical information about the security measures and the registration are coming soon! The associations will be divided into two groups and be assigned the day they can participate in the event.

You are most welcome to explore the student associations of the Student Union. There will be information about different associations, and you can buy patches for your overall, join associations and other fun things! (Cash is king!)
The Fair is an excellent opportunity to kickstart your ÅAU experience and to find other students that share your passions and interests.
To get more information or if you have any questions, please contact Anders (vo@studentkaren.fi).

Share This Story, Choose Your Platform!

Till toppen