Laddar Evenemang

Åbo Akademis Studentkår ordnar städtalko i Vårdbergsparken i Åbo på onsdagmorgon 15.9 kl. 8–10

Studierna, gulnäbbsintagningarna och festerna har börjat och har tyvärr lämnat sina spår i Åbos parker. Därför ordnar ÅAS städtalko ons 15.9 kl. 8–10 på Vårdberget i Åbo. Alla är välkomna att komma med och hjälpa till. Ingen förhandsanmälan behövs. ÅAS har ordnat städutrustning för alla frivilliga via Åbo stad.

***

The Student Union of ÅAU arranges a voluntary park clean-up event in Vårdberget (Åbo) on Wednesday morning, 15 September, between 8 and 10 a.m.

The studies, freshers’ celebrations, and parties have begun, and the traces are now clearly visible in the parks in Åbo. The Student Union of ÅAU organises a voluntary clean-up event in Vårdberget’s park in Åbo. Everyone can come and help to clean the park and your help will be appreciated! The Student Union has ordered cleaning supplies which will be delivered by Åbo city for all our volunteers. You don’t have to register for the event.

Share This Story, Choose Your Platform!

Till toppen