Evenemang

Evenemang som ÅAS ordnar eller är med och ordnar

  • Årsfest
  • Fastlaskiainen
  • Specialföreningsmässan
  • Vappen
  • Gulnäbbsakademin