Om petra

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har petra skapat 6 blogginlägg för.
8 december, 2021

The Student Union joins the call to action to dismantle antiblackness in Finnish universities | ÅAS deltar i uppropet om att avveckla antisvart rasism vid finländska universitet

2021-12-08T16:35:59+02:008 december, 2021|Kategorier: nyhet, Okategoriserade|Taggar: , , , , , , |

The Student Union joins the call to action to dismantle antiblackness in Finnish universities The Student Union Board has on it’s meeting 8 December 2021 decided to sign the call to action “Dismantling Antiblackness in Finnish Universities”. You can read and sign the call to action here (in English, Swedish and Finnish). The [...]

29 november, 2021

Studentrepresentanter till jämställdhetskommittén för ÅA | Student representatives to the Equality Committee of ÅAU

2021-11-29T14:49:59+02:0029 november, 2021|Kategorier: nyhet, Okategoriserade|Taggar: , , , |

Studentrepresentantplatser i ÅA:s jämställdhetskommitté öppna att söka ÅA:s jämställdhetskommitté består av representanter för personal och studerande. Två studentrepresentanter med personliga suppleanter ingår i kommittén. Studentrepresentanterna väljs av ÅAS styrelse. Kommittén diskuterar och tar initiativ i frågor som berör jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Kommittén är med i arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsplan för ÅA. [...]

18 oktober, 2021

Förlängd tid att söka platserna i universitetskollegiet

2021-10-18T13:28:18+03:0018 oktober, 2021|Kategorier: nyhet, Okategoriserade|Taggar: , , , |

Ny tidsgräns för att söka studentrepresentantplats i universitetskollegiet för ÅA Den förlängda ansökningstiden går ut tisdag 19.10. kl. 23.59.  Kollegiet är en grupp som representerar studerande och personal från alla fakulteter vid ÅA. De viktigaste uppgifterna är att välja externa medlemmar till ÅA:s styrelse, godkänna bokslutet och ta till tals ärenden de anser [...]

27 september, 2021

Kungörelse om val av studentrepresentanter till ÅA:s universitetskollegium

2021-09-27T13:58:46+03:0027 september, 2021|Kategorier: nyhet, Okategoriserade|Taggar: , , , |

Studentrepresentanterna till Åbo Akademis universitetskollegium för perioden 1.1.2022–31.12.2024 utses den 28 oktober 2021 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige. Åtta representanter med personliga suppleanter väljs. Studentkårens valutskott söker personer av olika könstillhörigheter, studieinriktningar och studieskeden till uppgifterna. Det är möjligt att ställa upp fast man kommer att åka på utbyte eller bli utexaminerad före [...]

15 september, 2021

Avvikelser i servicepunkternas öppettider vecka 38 | Altered opening hours at the Student Union service points week 38

2021-09-15T16:02:08+03:0015 september, 2021|Kategorier: nyhet, Okategoriserade|Taggar: , , |

Till följd av nyrekrytering av serviceexpert i Åbo kommer servicepunkterna på båda orterna att ha avvikande öppettider 20–24.9. I Åbo är servicepunkten stängd minst 20–22.9, i Vasa är den stängd torsdag 23.9. Uppdateringar gällande öppethållningstider hittas alltid på ÅAS webbplats. Serviceexperten i Vasa, Amanda Ehn, svarar på frågor hela veckan på båda mejladresserna: [...]

9 september, 2016

Kårstyrelsens beslutslista 14/16

2016-12-14T14:47:53+02:009 september, 2016|Kategorier: beslutslista|Taggar: , , , , , , |

Styrelsen har beslutat om representation i ÅA:s Campus Gadolinia arbetsgrupp, ÅA100-startfest arbetsgrupp, ÅA:s valnämnd samt FHPT:s pedagogiska ledningsgrupp och FNT:s strategiarbetsgrupp. Styrelsen har även lediganslagit posten som årsfestmarskalk för ÅAS98.

Till toppen