lukas

About lukas

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far lukas has created 21 blog entries.
31 oktober, 2019

Fullmäktiges beslutslista 07/19

2019-10-31T15:16:45+02:0031 oktober, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 27.9.2019 beslutat att: - Nominera Anna Oksanen som ÅAS kandidat för FSF styrelse år 2020; - Bevilja befrielse åt ledamöterna Alfthan och Storbjörk för resten av mandatperioden; - Välja Veera Julin till Niklas Grönholms personliga suppleant till unikollegiet; - Välja följande personer som ÅAS delegater till [...]

29 oktober, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 17/19

2019-10-29T12:57:03+02:0029 oktober, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 25.10.2019 beslutat att: inte ersätta alkoholinköp i någon form; inleda diskussion med taxibolaget Kajon, angående eventuellt samarbete; SOM Lindblad deltar i nätverksträff för studerandes välmående den 18.11 i Helsingfors; ge GS Öberg i uppdrag att utreda med VD Häyry ifall ekonomisektorns personal har möjlighet att [...]

11 oktober, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 16/19

2019-10-11T10:41:46+02:0011 oktober, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 10.10.2019 beslutat att: befullmäktiga SO Oksanen och GS Öberg att komplettera budgetutkastet inför fullmäktiges remissbehandling;  skicka SO Oksanen till periferipanelen tillsammans med en stödperson från FSF:s delegation. Kostnaderna tas från budgetpost ”resor och inkvartering”; godkänna utkastet till verksamhetsplan för år 2020 inför fullmäktiges remiss och [...]

1 oktober, 2019

Kårstyrelsens beslutslista 15/19

2019-10-01T13:02:45+02:001 oktober, 2019|Categories: beslutslista|

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 27.9.2019 beslutat att: anteckna den ekonomiska rapporten per 31 augusti 2019 till kännedom personalmiddagen den 24.9. var en rekreationskväll som hör till personalförmåner, och kostnaderna för maten därmed tas från budgetposten ”Trivsel”; reservera 70€ för beställning av ÅAS 100 tröjor för personalmedlemmar som än inte [...]

25 september, 2019

Ny ekonomiassistent vid ÅAS

2019-09-25T16:53:47+02:0025 september, 2019|Categories: nyhet|

Viktor Holmquist rekryterades som ny ekonomiassistent på deltid, och har påbörjat sitt arbete på Studentkåren redan 23.9.