Om kommunikatör

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har kommunikatör skapat 94 blogginlägg för.
18 oktober, 2020

Brand på Kåren den 17.10.2020 | Fire at Kåren 17 October 2020

2020-10-18T13:23:01+03:0018 oktober, 2020|Kategorier: nyhet|Taggar: , , , |

Åbo Akademis Studentkår Pressmeddelande 18.10.2020 Fritt att publiceras Brand på kårhuset Kåren den 17.10.2020 Igår, lördag kväll klockan 20, fick räddningsverket larm om eldsvåda på Åbo Akademis Studentkårs kårhus Kåren, i Åbo. Efter larmet utrymdes alla personer i Kårens affärsutrymmen och studentboendet Tavasthem. Brandkåren har släckt branden. Inga personskador har uppstått. Branden spred [...]

22 september, 2020

Styrelsens beslutslista 17/20

2020-09-22T16:09:52+03:0022 september, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 8.9.2020 beslutat att: införskaffa en datorskärm åt serviceexperten i Åbo och reserverar medel från budgetposten för IT-anskaffningar; kostnaderna för ordningsvakter och de behövliga loven för gulnäbbsakademin i Vasa tas från budgetposten för evenemang; styrelse och personal deltar i FSF höstseminarium i enlighet med framfört förslag; [...]

22 september, 2020

Styrelsens beslutslista 16/20

2020-09-22T16:04:20+03:0022 september, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 26.8.2020 beslutat att: befullmäktiga VD Häyry att placera intressesektorns överlikviditet, i enlighet med den presenterade planen; godkänna bokslutet för ÅAS 101:sta årsfest; fastslå ett arvode på 500€ och lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk för år 2021, med en intresseanmälan som öppnar den 9.7. och avslutas den [...]

22 september, 2020

Styrelsens beslutslista 15/20

2020-09-22T15:54:16+03:0022 september, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 18.8.2020 beslutat att: anteckna till kännedom att en ny bärbar dator har införskaffats för SO Martelin; införskaffa informationssäkerhetsskydd till bärbara datorer för maximalt 350 euro, samt skyddsfodral för maximalt 500 euro. SO Martelin och GS Öberg befullmäktigas att göra beställningen; befullmäktiga SO Martelin och VO Mattsson att [...]

21 september, 2020

Lediga studentrepresentantplatser på FPV

2020-09-21T13:26:02+03:0021 september, 2020|Kategorier: nyhet|Taggar: , , |

Ledningsgruppen för klasslärarutbildningen (en suppleantplats)I ledningsgruppen för utbildningslinjen för klasslärare diskuteras aktuella frågor för utbildningen och studerande är med för att kunna berätta hur det är att studera just nu och hur man vill att t.ex. kurser utvecklas. I k-ledningsgruppen finns två studentrepresentanter och båda har en reserv för när de inte kan gå [...]

14 september, 2020

Distansstudier fortsätter på Åbo Akademi

2020-09-14T17:46:56+03:0014 september, 2020|Kategorier: nyhet|Taggar: , |

Åbo Akademi fortsätter med distansstudier i period 2 (26.10–18.12.2020). Undantaget är fortsättningsvis kurser som riktar sig till första årets studerande, samt kurser som kräver fysisk närvaro på campus (kliniker, laboratorier, slöjdsalar). Studentkåren orolig för studerandes välmående För Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) var beslutet beklagligt men väntat. Enligt ÅAS är beslutet att endast hålla [...]

10 september, 2020

Styrelsens beslutslista 14/20

2020-09-10T16:39:48+03:0010 september, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 27.5.2020 beslutat att: godkänna personalförmånerna för år 2020; befullmäktiga GS Öberg och SO Martelin att godkänna inkommande offert från ÅA:s ICT enhet gällande bärbar dator åt kommunikatör Saloniemi; låta bygga ett nytt mötesutrymme på kårkansliet i Åbo, samt att godkänna den inkomna offerten från Inlook; uppdraget som [...]

10 september, 2020

Styrelsens beslutslista 13/20

2020-09-10T16:41:19+03:0010 september, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 13.5.2020 beslutat att:  befullmäktiga SO Martelin och VO Mattsson att besluta om Studentkårens förslag till årets lärare utgående ifrån de nomineringar som kommit in, samt att fastslå nomineringstiden till 18.5–31.5; anteckna den ekonomiska rapporten per mars 2020 till kännedom; befullmäktiga GS Öberg och KOM Saloniemi att beställa [...]

Till toppen