kommunikatör

About kommunikatör

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far kommunikatör has created 23 blog entries.
14 januari, 2021

ÅAS fullmäktiges ställningstagande: Sluta skära ner i vårt studieliv!

2021-01-14T11:02:12+02:0014 januari, 2021|Categories: nyhet|Tags: , , , , , |

ÅAS fullmäktige Ställningstagande 13.1.2021 Till: Ledningen vid Åbo Akademi Sluta skära ner i vårt studieliv! Föreningsverksamheten är en stor del av studerandenas vardag och studentföreningarna gör ett digert arbete för att alla studerande skall trivas och ha en minnesvärd studietid. Åbo Akademis starka föreningsliv kombinerat med mångsidiga utbildningslinjer av hög kvalitet har i [...]

5 januari, 2021

Betala SHVS hälsovårdsavgift senast 31.1 | Pay the FSHS healthcare fee no later than 31 January

2021-01-05T12:45:19+02:005 januari, 2021|Categories: nyhet|Tags: , , , , , , , |

Förändringar i studenthälsovården fr.o.m. 1.1.2021 Universitetsstuderande ska första gången betala hälsovårdsavgiften till FPA för vårterminen 2021. Avgiften kan nu betalas i FPA:s e-tjänst. I den medlemsavgift till studentkåren som betalades på hösten ingick inte någon hälsovårdsavgift för vårterminen 2021.   Från och med 1 januari 2021, kommer Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS) att förse alla högskolestuderanden [...]

21 december, 2020

Styrelsens beslutslista 25/20

2020-12-21T12:24:31+02:0021 december, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 16.12.2020 beslutat att: bevilja alla sex specialföreningar som ansökte nyttjanderätt för Specialföreningskansliet och befullmäktiga studentkulturansvarige 2021 och serviceexpert Heikkilä att med nationerna lösgöra skåp som Aqua Vitae Aboensis får till användning i SFK. Samt att bevilja förrådsutrymmen i källarvåningen till Axelbandet och ESN. Styrelsen godkände [...]

21 december, 2020

Styrelsens beslutslista 24/20

2020-12-21T12:24:22+02:0021 december, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 9.12.2020 beslutat att: befullmäktiga SEV Ehn och styrelsemedlem Björk att införskaffa spel enligt bilaga till Havtornen, för 250€ som fåtts i årsfestgåva av specialföreningar; reservera 1150 euro från penninginsamlingen som gjordes i samband med ÅAS100 firandet för aktiviteter till Havtornsgången, samt befullmäktiga styrelsemedlem Ahlbäck och [...]

21 december, 2020

Fullmäktiges beslutslista 1/21

2020-12-21T12:00:59+02:0021 december, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 11.12.2020 beslutat att: Välja Lindholm DRV och Nordman DRV som rösträknare och protokolljusterare för mötet; Välja Anton Laakso till ordförande, Jonatan Wikström som medlem och Robert Wetterstein som expertmedlem till ekonomidirektionen för perioden 1.1.2021–31.12.2022; Välja Joonas Karlsson till styrelseordförande för år 2021; Anteckna till kännedom [...]

21 december, 2020

Fullmäktiges beslutslista 7/20

2020-12-21T12:00:13+02:0021 december, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 10.12.2020 beslutat att: Välja Wikström ÅVSS och Pasanen GV till rösträknare och protokolljusterare för mötet; bevilja Rosanna Fellman och Sini Lamoureux befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för resten av mandatperioden, samt Fredric Andergård befrielse för vårterminen 2021. Fullmäktige beslutade att kalla in suppleanter enligt bestämmelserna [...]

11 december, 2020

Joonas Karlsson vald till styrelseordförande 2021 | Joonas Karlsson was elected as the Chair of the Board 2021

2020-12-11T18:25:49+02:0011 december, 2020|Categories: nyhet|Tags: , , , , , , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige valde på sitt möte den 11 december ett nytt presidium, ny styrelse och ny ordförande för ekonomidirektionen. Ytterligare valdes det en ny medlem till ekonomidirektionen samt en ny expertmedlem. Till styrelseordförande för år 2021 valdes politices studerande Joonas Karlsson. ÅAS nya styrelseordförande har tidigare varit aktiv bland annat inom [...]

4 december, 2020

Styrelsens beslutslista 23/20

2020-12-04T17:44:54+02:004 december, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 25.11.2020 beslutat att: fastställa fördelningsgrunderna för arvoden åt studentrepresentanter; hyra ut lagerutrymme i föreningskansli och Havtornen för perioden 01.01.2021 - 31.12.2022, samt beslutat om användarrätt för föreningskansli för perioden 01.01.2021 - 31.12.2022. Styrelsen beslutade att befullmäktiga SO Martelin GS Öberg och styrelsemedlem Björk att godkänna [...]

4 december, 2020

Styrelsens beslutslista 22/20

2020-12-04T17:38:10+02:004 december, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 18.11.2020 beslutat att: anteckna till kännedom, att ÅAS samarbetar med ÅA i tre ansökningar till UKM; ÅAS inför ett samarbetsavtal med Stiftelsen för Åbo Akademi, och att avtalet kommer att träda i kraft 1.1.2021; avsluta Studentföreningen vid PF bankkonto, och att pengarna överförs till ÅAS [...]

20 november, 2020

ÅAS ställningstaganden vid FSFs förbundsdagar | The Student Union of ÅAU’s statements at SYL’s General Assembly

2020-11-20T17:55:20+02:0020 november, 2020|Categories: nyhet|Tags: , , |

ÅAS ställningstaganden vid FSFs förbundsdagar -  En förhöjning av inkomstgränserna och trespråkighet Åbo Akademis Studentkår deltog 11-12.11.2020 i Finlands Studentkårers förbunds (FSF) förbundsdagar med en 10 personers delegation. På förbundsdagarna deltog alltså 5 ordinarie delegater, 5 vice delegater och generalsekreterare Öberg som observatör.  ÅAS gick in i förbundsdagarna med två klara mål som [...]