Personalen

Konktaktuppgifterna hittar du på ÅAS kontaktsida.

Generalsekreterare
Till generalsekreterarens huvudsakliga uppgift hör att se till att Studentkårens strategi förverkligas i det dagliga arbetet. Till arbetsuppgifterna hör att leda och utveckla Studentkårens verksamhet. Tillsammans med styrelsen samt fullmäktige utvecklar generalsekreteraren Studentkåren till en ännu starkare och kunnigare aktör inom studentpåverkan och intressebevakning.

Generalsekreteraren är förman för personalen och stödjer styrelsen i sitt arbete. Generalsekreteraren samarbetar tätt med VD och är ansvarig för att Studentkårens dagliga verksamhet är ändamålsenlig och fungerande. Dessutom fungerar generalsekreteraren som sekreterare i flera organ inom Studentkåren.

Studentombud
Studentombudet ansvarar för stöd till studerande som upplever oklarheter i studievardagen. Till studentombudet hör frågor kring utbildning och utbildningspolitik, bl.a. arbete för att påverka undervisning, studiehandledning och stödtjänster för undervisningen vid Åbo Akademi, kontakt och stöd för studentrepresentanterna inom universitetsförvaltningen samt frågor angående studerandes rättskydd.
Kommunikatör
Kommunikatören ansvarar för studentkårens interna och externa kommunikation, webbplatsens administration och utveckling samt studentkårens synlighet på sociala medier.
Serviceexpert (Åbo)
Serviceexperten ansvarar för kundbetjäningen och administrativa uppgifter vid Åbo Akademis Studentkårs kansli, och är den person du möter vid luckan på servicepunkten.

Till serviceexpertens arbetsuppgifter hör bl.a. ärenden gällande studentkortet Frank och försäljning av kårprylar. Serviceexperten skickar även ut ÅAS nyhetsbrev. Hen fungerar också som kontaktperson för ÅAS specialföreningar.

Serviceexpert (Vasa)
Serviceexperten ansvarar för servicepunkten i Vasa, det vill säga sköter om försäljningen av kårprylar och administrationen kring studentkorten för studenterna i Vasa. Serviceexperten sköter dessutom alla frågor som har att göra med uthyrning och användning av Havtornen.