Har du redan hämtat din Kårkalender? Nu finns dem vid ÅAS servicepunkter Kåren och Havtornen, och vid ÅA:s studentexpedition i Gripen!

ÅAS beställer varje år läsårskalendrar för sina medlemmar. I kalendern hittar du nyttig information, plats för dina egna anteckningar, flaggdagar samt både Studentkårens och specialföreningarnas viktigaste evenemangsdatum! Största delen av tryckkostnaderna täcks av reklaminkomster och kalendern är gratis för alla våra medlemmar.

Kolla servicepunkternas öppettider på kontaktsidan eller överst på hemsidan. Välkommen!

Come and get your free example of the calendar for the academic year (Kårkalender)! You can now find them at our service points Kåren and Havtornen, and at the student service desk in Gripen.

The Student Union of ÅAU (ÅAS) orders calendars for it’s members every year. You will find useful information, room for your own notes, flag days, and both ÅAS’ and the sub-associations’ important event dates in the calendar. Most of the costs of the calendars are funded by ads, and therefore the calendar is free of charge for all members of  The Student Union.

Check ÅAS’ service points’ opening hours on our contact page or in the upper part of the webpage. Welcome!