Gulnäbbsakademin är en mässa där både nya och äldre studeranden är välkomna. Detta är ett årligt evenemang som ordnas på hösten när alla studeranden har kommit tillbaka till campus efter sommarledigheten. På mässan får du bekanta dig med olika studentföreningar, men även med utomstående organisationer och företag. På Gulnäbbsakademin kan du köpa allt från halarmärken till medlemskap samt även delta i små tävlingar. Kom och bekanta dig med de olika verksamheterna och se vad de har att erbjuda! 

Detta år ordnas mässan både i Åbo och Vasa 19 september. I Vasa ordnas mässan i foajén på Academill (Strandgatan 2) kl. 1114 och i Åbo ordnas mässan på Kåren (Tavastgatan 22) kl. 1619. Det är gratis att delta på mässan men en del halarmärken och medlemskap kostar. 

Föreningar, organisationer och företag kan anmäla sig som utställare via följande länkar:  

Till Åbo: 

https://www.lyyti.in/Freshers_Fair_in_Abo_2023_9962/se 

Till Vasa: 

https://www.lyyti.in/Freshers_Fair_in_Abo_2023_8224 

Deltagande är gratis för ÅAS specialföreningar. 

Vänligen kontakta evenemang-abo@studentkaren.fi ifall du har några frågor gällande evenemanget i Åbo och evenemang-vasa@studentkaren.fi för ärenden kring mässan i Vasa. 

Freshers’ Fair is an event where both new and older students are welcome to participate. This is a yearly event every fall when students have returned to campus after summer break. At the fair you can get to know student associations, but also other organizations and companies. Here you can find a little bit of everything, such as overall patches, membership to associations and attend small competitions. Come and check out what they have to offer!

This year the fair will take place on Tuesday 19 September in both Åbo and Vasa. You can visit the fair in Vasa between 11 a.m. and 2 p.m. in the lobby of Academill (Strandgatan 2). In Åbo you can visit the fair at Kåren (Tavastgatan 22) between 4 p.m. and 7 p.m. It is free of charge to visit the fair but some of the overall patches and memberships cost.

Associations, organizations and companies can sign up for the fair through the following links:

To the fair in Åbo:

https://www.lyyti.in/Freshers_Fair_in_Abo_2023_9962/se

To the fair in Vasa:

https://www.lyyti.in/Freshers_Fair_in_Abo_2023_8224

Signing up is free of charge for associations under ÅAS.

Please contact evenemang-abo@studentkaren.fi if you have any questions regarding the event in Åbo and evenemang-vasa@studentkaren.fi about questions for the fair in Vasa.