Studentrepresentant till konstråd för val av verk till nybygget Astra

En studentrepresentant behövs till gruppen som ska välja verk både till utomhus- och inomhusmiljön i nybygget Astra på Åbo-campus (”nya Gadolinia”).

En tävling kommer att publiceras i september och studentmedlemmen är med i konstrådet som sedan väljer verk bland de alternativ som finns. I första hand väljs utomhusverk, i ett senare skede inomhusverk. Astra kommer att bestå av utrymmen som alla studerande på Åbo-campus använder så planeringen av byggnaden och miljön runtomkring är viktig för alla Åbo-studerande.

ÅAS söker en person med intresse för konst och studiemiljö som vill delta i rådets arbete. Studentrepresentanten väljs av ÅAS styrelse på dess möte onsdag 6.9.2023, fritt formulerade ansökningar skickas via din abo.fi-mejl-adress till kansli@studentkaren.fi senast kl. 23.59 tisdag 5.9.2023. Du får gärna berätta kort vem du är, vad du studerar och varför just du vill representera studerande i val av konst till nybygget!

Kontaktperson gällande uppdraget och valet: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi

Student representative to the art council for choosing works of art for the new building, Astra

A student representative is needed for the group that will choose works of art for the outdoor spaces and interior of the new building Astra at the Åbo campus (“the new Gadolinia”).

A competition will be announced in September and the student representative will be a member of the art council that elects works of art among the submitted alternatives. Firstly, artwork for the outdoor spaces will be chosen, later the art for the interior. The planning of the premises and the outdoor areas is important as Astra will contain spaces that all students at the Åbo campus will use.

The Student Union seeks a person with an interest in art and study environment for the role as student representative in the council. The representative will be elected by the Student Union Board on Wednesday 6.9.2023. Send your application via abo.fi e-mail to kansli@studentkaren.fi before Tuesday 5 September 2023 at 11.59 p.m. You can include some text about who you are, what you study and why you want to represent the students in the choosing of art for the new building!

Contact regarding the assignment and the election of the representative: Students’ Rights Expert Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi