Kårvalsnämnden har i fredags officiellt kungjort Kårval 2023

Vartannat år håller ÅAS kårval. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över Studentkåren. Fullmäktige är ÅAS högsta beslutande organ. All information om valet får du via den här länken.

Valdagarna

De egentliga valdagarna är 7–8.11, men det ordnas även förhandsröstning 24-27.10.

Kungörelsen, som beskriver det praktiska kring valet, finns till påseende på Studentkårens kansli samt här. Frågor kan skickas till kårvalsnämnden på adressen karval@studentkaren.fi. 

The Election Committee has announced The Student Union Elections 2023

Every other year The Student Union of ÅAU (ÅAS) holds Student Union Elections, when we together elect a new Student Union Council to rule the Student Union during the coming two years. The Council is ÅAS’ highest decision-making body. You will get all the information about the election via this link.

Election dates

The election dates are 7 and 8 November, with advance voting held 2427 October. 

The announcement that describes all practicalities surrounding the election can be found in the Student union office and here. Questions can be sent to the election committee through karval@studentkaren.fi.

Viktiga datum för kårvalet

Granskning av vallängd

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister före den 13 september 2023 framläggs för granskning under tiden 13–18.9.2023.

Bildandet av valförening

Överenskommelser om bildande av valförening ska vara inlämnad senast tisdagen den 19.9.2023 kl. 15.00.

Kandidatnominering

Kandidatnomineringen för fullmäktigevalet ska vara avslutad och kandidatblanketter inlämnade till Studentkårens kansli senast fredagen den 29.9.2023 kl. 15.00.

Överenskommelsen om ingående av valförbund

Fritt formulerade överenskommelser om ingående av valförbund ska skickas till karval@studentkaren.fi senast 2.10.2023 kl. 15.00.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen sker också elektroniskt. Förhandsröstningen inleds den 24 oktober 2023 kl. 9.00 och avslutas den 27 oktober 2023 kl. 15.00.

Röstning under egentliga valdagarna

Röstningen inleds den 7 november 2023 kl. 9.00 och avslutas den 8 november 2031 kl. 15.00

Important dates for the Student Union Election

Examination of the electoral register

The electoral register, based on the student register of Åbo Akademi University before 13 September 2023, will be provided for examination for the period 13–18 September 2023.

Agreement to form an election association

Agreement to form an election association is to be handed in no later than 19 September 2023 at 3 p.m.

The nomination of candidates for the election

The nomination of candidates for the election has to be finished and the filled in forms returned to the Student Union office by 29 September 2023 at 3 p.m.

Agreement to form an electoral coalition

A free form agreement to form an electoral coalition is to be sent to karval@studentkaren.fi by 2 October 2023 at 3 p.m.

The advance voting

The advance voting will also be conducted electronically. Advance voting begins 24 October 2023 at 9 p.m. and ends 27 October 2023 at 3 p.m.

The council election

The council election will be conducted electronically. Voting will begin 7 November 2023 at 9 a.m. and end 8 November at 3 p.m.