Skicka intresseanmälan till FSF:s styrelse

Finlands studentkårers förbund (FSF) ska välja ny styrelse för det kommande året. FSF är en studentorganisation som representerar 140 000 studeranden och är en takorganisation för alla studentkårer i Finland. Organisationen bevakar studerandes intressen på ett nationellt plan, vilket innebär att de jobbar för att studeranden ska få en bättre vardag.

Styrelsearbetet är arvoderat men kräver att man bor i huvudstadsregionen samt att man kan jobba heltid. Styrelsen 2024 (som består av en ordförande och sex medlemmar) väljs 17–18.11 på förbundsmötet i Tammerfors.

Ifall detta låter som något för dig får du skicka in en intresseanmälan till ÅAS senast 4.9. Ansökningen får vara fritt formulerad och skickas till so@studentkaren.fi. Ta gärna kontakt med FSF:s vice ordförande Pauliina Ryökäs, pauliina.ryokas@syl.fi, ifall du har frågor angående styrelsearbetet.

Vill du representera ÅAS medlemmar på FSF:s förbundsmöte?

FSF:s förbundsmöte ordnas 17–18.11 i Tammerfors. FSF:s förbundsmöte är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med den finska studentrörelsen och påverka vad FSF ska jobba för det kommande året. På förbundsmötet representeras ÅAS av en delegation som består av sex stycken delegater samt deras suppleanter.

Enligt ÅAS förvaltningsinstruktion väljer fullmäktige studentkårens representanter i bl.a. Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmöten. Du kan skicka in en fritt formulerad ansökan till so@studentkaren.fi senast 11.9. Fullmäktige sammanträder nästa gång 20 september och fattar sitt beslut då.

Standing for Election to the Board of SYL

The National Union of University Students in Finland (SYL) is going to elect a new Board for 2024. SYL is a student organisation which represents 140,000 students and is an umbrella organisation for all student unions in Finland. The organisation promotes students’ interests, in other words, they work towards a better every-day life for students.

Board work is full-time and requires living in the Helsinki metropolitan area. You get a monthly compensation for your work. The Board for 2024 (which consist of the President and six members) will be elected at the General Assembly on 17–18 November 2023.

If this sounds interesting, you can send us a declaration of interest with your own words to so@studentkaren.fi until 4 September. You can also contact SYL’s Vice President Pauliina Ryökäs, pauliina.ryokas@syl.fi, if you have any questions about SYL’s Board’s work.

Do you want to represent ÅAS at SYL’s General Assembly?

SYL’s General Assembly will take place at 17–18 November. Here is an excellent opportunity to get to know the Finnish student movement and have an impact on what the SYL Board will work on the following year. The Student Union of ÅAU will be represented by a delegation of six members and their deputy members.

Accordning to ÅAS’s administrative guidelines, the Student Union Council chooses the representatives for the delegation for SYL’s General Assembly. Send an informal letter of interest to so@studentkaren.fi no later than 11 September. The Student Union Council will meet up on 20 September and choose the delegates during that meeting.