Avvikande öppettider i servicepunterna under påsken

Vasas servicepunkt håller stängt hela påskveckan medan servicepunkten i Åbo håller öppet som vanligt.

Båda servicepunkterna håller sedan stängt på annandag påsk, måndag 10 april. Vanliga öppettider gäller sedan därefter. Vår serviceexpert i Åbo kan svara på frågor per mail (kansli@studentkaren.fi) under tiden Vasas servicepunkt är stängd.

Notera att servicepunkten i Vasa även håller stängt to 20.4 då personalen i Vasa är på utbildning.

De avvikande öppettiderna är alltså följande:
Mån 3.4 Åbo öppet kl. 12–15, Vasa stängt
Ons 5.4 Åbo öppet kl. 12–15, Vasa stängt
Tors 6.4 Åbo öppet kl. 12–15, Vasa stängt

Mån 10.4 Åbo stängt, Vasa stängt

Tors 20.4 Åbo öppet kl. 12–15, Vasa stängt

Deviating opening hours for the service points during Easter

The service point i Vasa will be closed the whole week of Easter, while the service point in Åbo will keep normal opening hours.

Both service points will be closed on Easter Monday 10 April. Our Service Expert in Åbo will answer any questions via mail (kansli@studentkaren.fi) while the service point in Vasa is closed.

Please note that the service point in Vasa will also be closed on Thurs 20 April due to our personnel is on training.

The differing opening hours are:
Mon 3 April Åbo open from noon to 3 p.m., Vasa closed
Wed 5 April Åbo open from noon to 3 p.m., Vasa closed
Thurs 6 April Åbo open from noon to 3 p.m., Vasa closed

Mon 10 April Åbo closed, Vasa closed

Thurs 20 April Åbo open from noon to 3 p.m., Vasa closed