Pressmeddelande
19.4.2023
Fritt att publiceras

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) delar traditionsenligt ut Ros istället för ris-diplom med tillhörande rosor till Åbo Akademis personal som studerande vill uppmärksamma bl.a. för deras insatser, pedagogiska förmåga samt empatisk och individuell bemötande av studerande.

Studerande fick skicka nomineringar och bifoga en kort motivering till nomineringen. ÅAS styrelse har tagit motiveringarna i beaktande i avgörandet av vem alla av de nominerade fick en ros.

I motiveringarna kom det fram att speciellt empatisk och uppmuntrande bemötande av studerande samt individuell rådgivning och feedback har spelat en stor roll när studerande har nominerat personal till rosmottagare. Den aktuella frågan om studerandes mentala hälsa och nyttan av flexibla studier lyftes också fram i motiveringarna. Även de goda pedagogiska kunskaperna samt förmågan att skapa god inlärningsmiljö bland undervisande personal uppskattas högt enligt de nomineringar som ÅAS fick.

ÅAS styrelse har i år valt att dela ut 14 rosor. Detta är 28:e gången som Studentkåren uppmärksammar Åbo Akademis personal genom att dela ut rosor.

Vanessa Björklund, Lina Sjöberg och Kim Strandberg

Vanessa Björklund, Lina Sjöberg och Kim Strandberg

I år tilldelas följande personer en ros

Pia Ahlbäck
Universitetslektor i litteraturvetenskap (Åbo)

Jannika Backholm
Studierådgivare (Vasa)

Marina Bendtsen
Universitetslektor i främmande språkens didaktik (Vasa)

Kim-Erik Berts
Universitetslektor i matematikens didaktik (Vasa)

Anders Brink
Professor i processteknik (Åbo)

Linda Eriksson
Universitetslärare i småbarnspedagogik (Vasa)

Mikaela Heikkilä
Universitetslärare i folkrätt (Åbo)

Brita Jung
Universitetslektor i matematik (Åbo)

Mikael Kurula
Äldre universitetslektor i matematik (Åbo)

Jonas Lagerström
Äldre universitetslektor i nationalekonomi (Åbo)

Jutta Rosenberg
Universitetslärare i finska språket, doktorand (Åbo)

Katja Sandqvist
Universitetslärare i litteraturvetenskap (Åbo)

Kim Strandberg
Professor i statskunskap, särskilt politisk kommunikation (Vasa)

Björn Vikström
Professor i systematisk teologi (Åbo)


Frågor kan riktas till

Nicolina Nordman
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
+358 50 401 3524
so@studentkaren.fi

Press release
19 April 2023
For immediate release

The Student Union of ÅAU (ÅAS) traditionally hands out diplomas and roses to those in the staff of ÅAU that the students want to thank for their input, educational skills and for meeting the students with empathy and as individuals.

The students of ÅAU got to nominate staff and attach a short descriptive motivation of why they think the person deserves a rose. The Student Union Board has taken the motivations into consideration while deciding the recipients of a rose.

Empathetic and encouraging guidance and feedback had an important role in the nominations. Taking the mental well-being of students in consideration and the positive effects of the possibility to flexible studies, were some of the reasons why students decided to nominate lecturers. Even educational skills of the staff, and the ability to create a good learning environment, were especially appreciated according to the nominations.

The Student Union Board has decided to hand out 14 roses. This is the 28th year in a row that ÅAS observes ÅAU’s staff by handing out diplomas and roses for good work.

Nicolina Nordman, Pia Ahlback, Katja Sandqvist och Casimir Ruohomaa

Nicolina Nordman, Pia Ahlback, Katja Sandqvist och Casimir Ruohomaa (Foto: Amanda Byskata)

This year these people were awarded roses

Pia Ahlbäck

Jannika Backholm

Marina Bendtsen

Kim-Erik Berts

Anders Brink

Linda Eriksson

Mikaela Heikkilä

Brita Jung

Mikael Kurula

Jonas Lagerström

Jutta Rosenberg

Katja Sandqvist

Kim Strandberg

Björn Vikström


Questions can be directed to

Nicolina Nordman
Chair of the Board,
The Student Union of ÅAU
+358 50 401 3524
so@studentkaren.fi

Marina Bendtsen och Lina Sjöberg

Marina Bendtsen och Lina Sjöberg