Arvoden för studentrepresentanter i ÅA:s förvaltning läsåret 2022–2023

ÅAS styrelse har på sitt möte 10/23 beslutat om arvodets storlek och vilka grupper som arvoderas.

ÅA har en summa budgeterad per år för arvoden för de studenter som är valda av studentkåren till uppdrag inom universitetsförvaltningen. Kårstyrelsen fattar beslut om vilka grupper som inkluderas och storleken på arvodet per möte. Arvodena utbetalas en gång per år, i slutet av läsåret. Studentrepresentanterna får information per e-post om insamling av skattekort och betalningsuppgifter. Eventuella frågor kan riktas till studentombud Petra Lindblad som administrerar ärendet från studentkårens sida: petra@studentkaren.fi.

ÅAS styrelse har beslutat att arvodet för studentrepresentanter i ÅA:s förvaltning är 23 euro per möte för läsåret 2022–2023.

Följande grupper är arvoderande:

 • Fakultetsråden
 • Universitetskollegiet
 • Examensnämnden
 • Utbildningsstrategiska rådet
 • Språkrådet för ÅA
 • Kulturrådet för ÅA
 • Delegationen för ÅA i Vasa
 • Valnämnd för Åbo Akademi
 • Jämställdhetskommittén
 • Rådet för centret för livslångt lärande
 • Hållbarhetsarbetsgrupp för utbildning
 • Hållbarhetsarbetsgrupp för campus och beräkningar
 • Direktionen för Vasa Övningsskola
 • Rådet för ämnesklustret Handelshögskolan vid ÅA
 • Ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa
 • Ledningsgruppen för klasslärarutbildningen
 • Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅA

Fees for student representatives in the ÅAU administration the academic year 2022–2023

The Student Union Board has on it’s meeting 10/23 decided on the size of the fee and what groups are eligible for the fee.

ÅAU has a sum per year that can be used as fees for students elected by the Student Union to act as student representatives in the governing bodies at the university. The Student Union Board decides which groups are included in the payment of fees. The fees are paid once a year, in the end of the academic year. All student representatives will receive information via e-mail on what information to provide for the payment to be made. If you have any questions, please ask the Students’ Rights Expert Petra Lindblad who is responsible for the administration: petra@studentkaren.fi.

The Student Union Board has decided that the fee for the academic year 2022–2023 is 23 euros per meeting. Governing bodies like the faculty boards are included in the decision as well as committees and working groups. The Equality Committee for ÅAU is the only group for now that works in both Swedish and English and has international students as representatives.